Facebook Pixel

Campania “Christmas Days” - 14.12.2021 - 27.12.2021
- Regulament de organizare –


Descrierea campaniei:
Campania “Christmas Days" desfasurata in perioada 14.12.2021 – 27.12.2021 , este organizata de S.C. Mobino Enterprise S.R.L. (denumit in continuare “Mobino” sau “Organizator”) cu sediul in Str. Drumul Padurea Neagra Nr. 19-85, Bloc Corp 19A10, Etaj 3, Ap32, Sector 1, Bucuresti, Romania Cod Unic de Inregistrare RO43619664, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/1249/2021, reprezentata legal de domnul Mantarau Silviu, in calitate de Administrator.
In momentul intrarii in Campanie, acceptati responsabilitatea exclusiva pentru a decide daca participarea dumneavoastra este legala conform oricarei jurisdictii aplicabile pentru dumneavoastra. Intrand in Campanie, dumneavoastra sunteti de acord cu aceste “Reguli oficiale” si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei.


1.– ELIGIBILITATE
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de 18 ani (implinita la data inceperii campaniei), cu capacitate deplina de exercitiu.
Pentru a asigura dinamica vanzarii si disponibilitatea stocului de produse ce intra in prezenta campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a limita cantitatea de produse care poate fi achizitionata de fiecare comparator persoana fizica sau juridica, dupa cum urmeaza:
-Nu exista o limitare asupra numarului de coduri achizitionate.


2 – PERIOADA SI LOCATIA CAMPANIEI
Campania se desfasoara pe www.mobino.ro
Perioada de desfasurare a Campaniei (“Perioada Campaniei”):
• Campania se desfasoara online in perioada 14.12.2021, ora 09:00 pana pe 27.12.2021, ora 23:59


3 – DREPTUL LA PARTICIPARE
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica si/sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse participante la promotie, in perioada mai sus mentionata, in limita stocului disponibil pe www.mobino.ro, conform art.1. din prezentul Regulament.


4 - INFORMATII PRIVIND PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE
Produsele implicate in Campanie: toate produsele participante in campanie vor fi semnalizate pe site-ul www.mobino.ro , prin bannere sau pagina dedicata pentru Christmas Days.
Produsele comandate vor fi livrate in termen de 3-5 zile lucratoare de la confirmarea comenzii, in functie de volumul livrarilor programate si disponibilitatea curierilor. In orice caz, va vom informa asupra preluarii coletelor dumneavoastra si statusului livrarii.
Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil.
In cazul in care stocul de produse cu acelasi cod este epuizat, nu vom mai putea onora comenzile dumneavoastra.
In cazul reaprovizionarii, produsele vor fi afisate pe site, Organizatorul neasumandu-si obligatia informarii prealabile a cumparatorului in privinta reactualizarii stocurilor.


5 - CONDITII GENERALE
Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.
Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.
Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.


6 – DREPTUL DE RETRAGERE. LIMITAREA RĂSPUNDERII
In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la acesta Campanie.
In cazul in care produsul achizitionat prin plasarea unei comenzi on-line “contract incheiat la distanta” in timpul campaniei nu satisfice cerintele sau standardele dumneavoastra, indiferent de motiv, in calitate de consumator aveti dreptul de a va retrage din contract.
Fac exceptie de la aceasta prevedere produsele care nu pot fi returnate, conform art.16 din O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si anume, produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator, băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla, înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare.
Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile. Acest termen se calculeaza de la data primirii produsului.
In cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, termenul de 14 zile se calculeaza din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs.
In cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, termenul de 14 zile se calculeaza din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese.
In situatia in care renuntati la cumparare in termenul prevazut mai sus, va vom restitui sumele incasate ca pret al produselor. Rambursarea sumelor se va face in cel mult 14 zile de la data denuntarii contractului de catre consumator. Cheltuielile de returnare a produselor, in situatia exercitarii dreptului de retragere din contractul la distanta (comanda online) sunt, in acest caz, in sarcina comerciantului.
Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.


7 - LEGISLATIE SI LITIGII
Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana.


8 - REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant la locatia Campaniei/ pagina de internet a Campaniei.


9 - FORTA MAJORA
Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.
Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.


10 - INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.


11 .- PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.
2. Organizatorul actioneaza in calitate de Operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si
desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul consimtamantului obtinut in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):
a. organizarea si desfasurarea Campaniei, ofertarea si acordarea discounturilor la produsele participante;
b. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul persoanelor vizate);
c. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor
vizate);
d. prelucrari automate, inclusiv profilare; (consimtamantul persoanelor vizate);
e. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);
f. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Mobino in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur
produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;
g. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discounturilor afisate;
h. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de
marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);
i. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).
In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.


Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal
Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:
➢ Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.
➢ Altor societati din Grup;
➢ Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing);
➢ Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;
➢ Furnizorii produselor participante la Campanie;
➢ Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).


Durata de pastrare a datelor
Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.


Drepturile persoanelor vizate
Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
➢ Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
➢ Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
➢ Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
➢ Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
➢ In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
➢ In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
➢ In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
➢ In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.
Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:
In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)
Adresa de Corespondenta: Strada Balantei, Nr. 46, Sat Petresti, Comuna Corbeanca, Jud Ilfov
E-mail: comenzi@mobino.ro
Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea,
pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.
Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro.
De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.


12 - TEMEIUL LEGAL
Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, legislatia privind publicitatea.
Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului. In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.
Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.


Organizator
SC Mobino Enterprise SRL
Mantarau Silviu – Administrator


Anexa 1


Produsele participante in campania “Christmas Days” 14.12.2021-27.12.2021 sunt:

Cod Produs

ALC-15033DRBL18
ALC-15033DRBK18
ALC-1BBK232
ALC-1SBK332
ALC-1SBL332
ALC-1V5007UBK232
HW-Y6BK8
HW-Y6WH8
HW-Y7BL216
MT-G5GBL464
MT-G5GGR6128
MT-G1005GBL8128
ON-8P5GGN12256
RM-GTM5GBK8256
SM-A037GZBNEUE
SM-A037GZWNEUE
SM-A127FZBKEUE
SM-A127FZWKEUE
SM-A326BZBVEUE
SM-A326BLVUEUE
SM-A526BZBDEUE
SM-A526BZWDEUE
SM-A528BZKDEUE
SM-A528BLGDEUE
SM-A528BLVDEUE
SM-A528BZWDEUE
SM-F926BZSGEUE
SM-N986BZWGEUE
SM-N980FZNGEUE
SM-G780GZBDEUE
SM-G780GZODEUE
SM-G781BLVDEUE
SM-G781BZGDEUE
SM-G988BZKDEUE
SM-G988BZADEUE
SM-G988BZWDEUE
SM-G991BZADEUE
SM-G996BZSDEUE
SM-G998BZKDEUE
SM-G998BZSDEUE
SM-G998BZKGEUE
SM-G996BZVDEUE
SM-G996BZKGEUE
SM-G996BZSGEUE
SM-G996BZVGEUE
SM-G525FZKDEEE
SM-F711BZKEEUE
SM-F711BZKAEUE
SM-F711BZEAEUE
SM-F711BZGAEUE
SM-F711BZEEEUE
SM-F711BZGEEUE
SM-F926BZKDEUE
SM-F926BZGDEUE
SM-F926BZSDEUE
SM-F926BZKGEUE
AP-I11PGN256
AP-I11PSV256
AP-I11PGR256
AP-I11PGN512
AP-I12MGN256
AP-I12MRED256
AP-I12MWH256
AP-I12MBK64
AP-I12MBL64
AP-I12PMGP256
AP-I12PGP128
AP-I12PGD256
AP-I12PGP256
AP-I12PSV256
AP-I12BL128
AP-I12GN256
AP-I12VI64
AP-I12WH64
AP-ISE2WH256
HW-Y6PVI64
XM-MINT9PGN6128
XM-MINT9T5GBK4128
XM-MINT9T5GVI4128
XM-MI115GGR8256
XM-MI11L5GGN8128
XM-MI11L5GBK8128
XM-MI11L5GNEPK8128
XM-MI11L5GNEBK8128
TZCATZJ-02
AC6003(UE)
AC6007(UE)
CATL54-0G
CATL53-91
CATPQ-A01
CAFDQ-0G
EE-UC10JUWEGWW
EE-UN930BBEGWW
EE-GN930BWEGWW
EE-UN930BWEGWW
CC075TC01
CC80TC01
CC121TC01
CC124TC02
CC128TC02
PHT14705
XM-SMTWBIPUP-E
XM-SMTWNEO-K
XM-SMTWNEO-E
XM-SMTWNEO-R
XMAMAZVGLW
MS2000-6
MV7N2ZM/A
MWP22ZM/A
AAPI11-FB-CF
AAPI11-F-CF
AAPI11P-FB-CF
AAPI11P-F-CF
AAPI11P-B
AAPI11PM-FB-CF
AAPI11PM-F-CF
AAPI12-FB
AAPI12-F
AAPI12-B
AAPI12M-FB
AAPI12M-F
AAPI12M-B
AAPI12P-F
AAPI12PM-FB
AAPI12PM-F
AAPI12PM-B
M00E3BS/A
MG293VR/A
CRXCQA2-B01
DYS-347796-01
DYS-298884-01
XM-DMT20-WH
XM-DMV11SE-WH
XM-DMV11-WH
XM-DMV12
XM-DMXR-WH
PPDML-J01
NGW2-02
CCNLZ-D0G
CAHUB-BC0G
CCBT-C0G
CRJS01-01
TZCCSUP-G03
KLPBMSOIBK
EB-P3300XJEGEU
PPDML-D01
PPMN-C02
PPMN-C01
EB-U3300XJEGEU
GPX4026GL
AV03ZZCSN1201BEN
BM01ZZCSN1201HEN
GE-SPKR-MG2-S
GE-SPKR-MG2-K
GE-SPKR-MG2-R
GE-SPKR-MG2-E
GE-SPKR-MG2-RK
GE-SPKR-S32-BC
GE-SPKR-S32-RC
GE-SPKR-TG143-S
GE-SPKR-TG143-K
GE-SPKR-TG143-R
GE-SPKR-TG143- T
HOCO-SPKR-BS39-B
HOCO-SPKR-BS39-R
HW55030166
JBLCHARGE4-K
JBLCHARGE4-E
JBLCHARGE4-R
JBLCHARGE4-GD
JBLCHARGE4-GC
JBLCHARGE4-Y
JBLCHARGE5-B
JBLCHARGE5-E
JBLCHARGE5-R
JBLCLIP3-K
JBLCLIP3-B
JBLCLIP3-E
JBLCLIP3-Y
JBLCLIP4-K
JBLFLIP5-K
JBLFLIP5-B
JBLFLIP5-R
JBLFLIP5-GD
JBLFLIP5-GC
JBLFLIP5-E
JBLGO2-B
JBLGO2-GD
JBLGO2-ICC
JBLGO2-R
JBLGO2-S
JBLGO3-B
JBLGO3-R
HK-NEO-S
GE-SPKR-Q9-B
GE-SPKR-Q9-K
GE-SPKR-Q9-P
GE-SPKR-Q9-E
GE-SPKR-Q9-Y
KSMMSP
GE-SPKR-TG117-BO
GE-SPKR-TG117-K
GE-SPKR-TG117-RB
GE-SPKR-TG117-EC
GE-SMTB-115P-B
GE-SMTW-B57-K
GE-SMTW-B57-P
GE-SMTB-E66-K
FB417BKBK
FB417BKNV
FB417BYBY
FB418BKBK
FB418BKCR
FB418BKWT
FB511BKBK
FB511GLNV
FB511GLPK
FB507RGNV
FB507BKBK
FB507RGPK
FB507GYSR
GE-SMTB-M4P-R
GE-SMTB-M4-K
GE-SMTB-M5-B
GE-SMTB-M5-K
GE-SMTW-T70-GD
GE-SMTW-T70-K
TAC-MAGBAND-001
CATKLF-H91
CATSR-09
CAMLT-SU09
CAMLT-SU13
EP-DG930DWEGWW
EP-DA705BBEGWW
EP-DA705BWEGWW
EP-DN975BWEGWW
EP-DG930MBEGWW
EP-DG930IBEGWW
CALDC-09
CA1T2-D01
CA1T3-06
CALJL-BP1
CATGH-C01
CATGH-C09
CA1T2-E01
CATSU-B01
CATWJ-01
CATWJ-A01
CALHZ-01
GSP-FD2.1A-LC-K
GSP-FD2.1A-LC-B
GSP-FD2.1A-LC-R
GSP-FD2.1A-LC-W
GSP-FD2.1A-MC-K
GSP-FD2.1A-MC-B
GSP-FD2.1A-MC-R
GSP-FD2.1A-MC-W
GSP-FD2.1A-TC-B
GSP-FD2.1A-TC-R
GSP-FD2.1A-TC-W
GSP-MC2A-LC-RG
GSP-MC2A-LC-S
GSP-MC2A-MC-RG
GSP-MC2A-TC-S
GSP-MC2A-TC-RG
EP-DN975BBEGWW
ENV-EC2-LC-W
ENV-EC5-TC-W
CAKSX-D0G
CADSP-A01
SJ427HD01
SJ329USB01
SJ199IP01
SJ485USB02
SJ487USB02
SJ489USB01
SJ488USB02
SJ201MIC01
SJ439USB01
SJ256YP01
CAM30-BS1
NWX-JACK-001-K
MQGJ2ZM/A
MKQ42ZM/A
EVL-MFI02-LC-W
HOCO-U94-LC
HOCO-X21-LC-W
HOCO-X21-LC-Y
HOCO-X21-LC-O
HOCO-X21-LC-R
HOCO-X31-LC
IMM-DC009-LC-B
IMM-DC009-LC-Y
IMM-DC009-LC-G
IMM-DC009-LC-E
IMM-DC010-MC-R
PRIO-MFI002-LC-W
PRIO-MFI001-LC-W
MMX62ZM/A
HOCO-U94-MC
HOCO-X21-MC-W
HOCO-X21-MC-B
HOCO-X21-MC-Y
HOCO-X21-MC-O
HOCO-X21-MC-R
CAMLT-TYGY
HOCO-U94-TC
HOCO-X21-TC-W
HOCO-X21-TC-B
HOCO-X21-TC-Y
HOCO-X21-TC-O
HOCO-X21-TC-R
ENV-EC6-LC-W
GE-WEBCAM-U9-K
RMH2011
NUN4056GL
CADKQ-A0G
BHUBT101
BHUBT102
JBR-TALK35-K
JBR-TALK5-K
JBR-TALK55-K
JBR-TALK30-K
QCY-6957141405048
HOCO-TWS-ES43
JBLT225TWS-K
MLWK3TY/A
HW55031993
HW55033756
HW55033757
HW55033380
KSEXERWIBK
KSRACBK
BGYDEJ02
BHUJY01
JBLQUANT400-K
SJ453HS01
MRER2LL/A
IMM-EAP-E2-K
HSEP3901
HSEP3902
SJ451HS01
JBLL220BT-R
JBLT125BT-K
JBLT125BT-B
JBLT125BT-O
JBLT125BT-W
SJ452HS01
BHUES02
KSMESPBL
KSMEXPI
KSSLAMRBL
KSRIBBK
LEN-HT30-W
LEN-HT30-K
LEN-HT30-P
LEN-HT30-E
JBLL400BT-W
JBLT510BT-B
JBLT510-R
JBLT510-W
JBL600BT-B
MGYM3ZMA
MGYJ3ZMA
EO-IG935BBEGWW
EO-IC100BBEGEU
EO-IC100BWEGEU
EO-IG935BWEGWW
JBLRC2-K
GUTWS1CWH
PAMU-T5P-S
PAMU-T6-K
PAMU-T6-E
PAMU-T6-W
PAMU-T6C-K
PAMU-T6C-W
PAMU-T5P-K
PAMU-T5P-B
BHR4272GL
QBH4191GL
AC6005(UE)
CRDLQ-01
A6973687241247
A6970379615379
A6970379618080
A6970379617632
A6970379618523
A6970379613993
A6970379615836
A6970379617779
A6970379617700
A6970379616321
A6970379617816
A6970379618417
A6970379618400
A6970379618394
A6970379618448
A6970379618431
A6970379614259
A6970379618011
A6970379618028
A6970379618035
A6970379613764
A6970379613641
A6970379614679
BH577JTT01
BH577JTT03
GSP-F-003-AIP4
GSP-F-002-AIP4
GSP-F-001-AIP4
HOCO-F-AI12M-005
HOCO-F-AI12PM-005
HOCO-F-AI12M-004
HOCO-F-AI12-004
MIC-F-HM30P-001
MIC-F-HM30-001
MIC-F-HM40P-005
MIC-F-HM40P-001
MIC-F-HM40-005
MIC-F-HM40-001
MIC-F-HP40L-002
MIC-F-HP40L-001
MIC-F-HP40P-005
MIC-F-HP40P-001
MIC-F-HP40-005
MIC-F-HP40-001
MIC-F-A11PM-002
MIC-F-A11PM-001
MIC-F-A11P-002
MIC-F-A11P-003
MIC-F-A11P-001
MIC-F-A11P-004
MIC-F-A11-002
MIC-F-A11-003
MIC-F-A11-001
MIC-F-A11-004
MIC-F-A12M-002
MIC-F-A12M-003
MIC-F-A12M-001
MIC-F-A12M-004
MIC-F-A12PM-002
MIC-F-A12PPM-001
MIC-F-A12P-002
MIC-F-A12P-001
MIC-F-A12-002
MIC-F-A12-003
MIC-F-A12-001
MIC-F-A12-004
MIC-F-OP8P-001
MIC-F-OP8-001
MIC-F-SA02S-002
MIC-F-SA02S-003
MIC-F-SA02S-001
MIC-F-SA02S-004
MIC-F-SA11-003
MIC-F-SA11-002
MIC-F-SA11-001
MIC-F-SA11-004
MIC-F-SA12-002
MIC-F-SA12-003
MIC-F-SA12-001
MIC-F-SA12-004
MIC-F-SA21-003
MIC-F-SA21-002
MIC-F-SA21-001
MIC-F-SA21-004
MIC-F-SA21S-003
MIC-F-SA21S-002
MIC-F-SA21S-001
MIC-F-SA21S-004
MIC-F-SA31-002
MIC-F-SA31-003
MIC-F-SA31-001
MIC-F-SA31-004
MIC-F-SA41-002
MIC-F-SA41-003
MIC-F-SA41-001
MIC-F-SA41-004
MIC-F-SA51-002
MIC-F-SA51-003
MIC-F-SA51-001
MIC-F-SA51-004
MIC-F-SA52-002
MIC-F-SA52-001
MIC-F-SA52-004
MIC-F-SA71-003
MIC-F-SA71-002
MIC-F-SA71-001
MIC-F-SA71-004
MIC-F-SA72-003
MIC-F-SA72-002
MIC-F-SA72-001
MIC-F-SA72-004
MIC-F-SN20U-005
MIC-F-SN20U-001
MIC-F-SN20-005
MIC-F-SN20-001
MIC-F-SS20P-005
MIC-F-SS20P-001
MIC-F-SS20U-005
MIC-F-SS20U-001
MIC-F-SS20-001
MIC-F-SS20-005
MIC-F-SS21P-002
MIC-F-SS21P-001
MIC-F-SS21U-005
MIC-F-SS21U-001
MIC-F-SS21-002
MIC-F-SS21-001
MIC-F-XR8-003
MIC-F-XR8-001
MIC-F-XR8-004
MIC-F-XR9-003
MIC-F-XR9-001
MIC-F-XRN9P-003
MIC-F-XRN9P-001
MIC-F-XRN9-003
MIC-F-XRN9-001
MIC-F-XRN9-004
BH668MXX01
BH669MXX01
BH587M01
BH586M01
BH636M01
BH638M01
BH639M01
BH637M01
SM-R850NZSAEUE
SM-R840NZSAEUE
G010-02158-00
AHUP40-FB
AHUP40-F
AHUP40L-FB-CF
AHUP40P-FB-CF
AHUP40P-F-CF
AHUP40P-B
HW55026783
CAHUB-CX0G
CAHUB-CY0G
CC100TC01
TZCCBX-A0G
TZCCJD-0G
CCALL-YX01
HOCO-CHG-Z32B
IMM-CHG-2IN1-GD
CC114TC01
CC127CC02
CC50GC02
EP-L5300XBEGEU
EP-L1100NBEGWW
EP-L1100WBEGEU
GSP-WCHG-001-K
GSP-WCHG-002-K
CCGAN-U02
CCGAN-U01
CCGAN2P-E01
CCGAN2P-E02
HOCO-CHG-N1-W
HOCO-CHG-N1-K
CD155DZ01
MHJE3ZM/A
TZCCSUP-L02
CCTY-02
CCTY-01
ENV-CHG-EN01-W
ENV-CHG-EN02-W
ENV-CHG-EN04-W
IMM-CHG-F3-W
IMM-CHG-F3-K
IMM-CHG-S2-W
IMM-CHG-S2-K
PRIO-CHG-001-W
EP-TA800XBEGWW
EP-TA800XWEGWW
MD813ZM/A
EP-TA20EWEUGWW
EP-TA845XBEGWW
EP-TA845XWEGWW
EP-TA20EWENGEU
EP-TA20EBENGEU
EP-TA20EBECGWW
EP-TA20EWECGWW
ZJ51ZJ01
SJ379USB01
CD153DZ01
CD153DZ02
MHXH3ZM/A
WXJK-CB02
HOCO-CHG-CW23
WXJK-F01
WXJK-F02
KLCBMSIKBK
HOCO-CHG-CW14
EP-P6300TBEGEU
EP-P6300TWEGEU
EP-P1300TBEGEU
EP-P4300BWEGEU
EP-P4300BBEGEU
EP-P4300TWEGEU
EP-N5200TWEGWW
JBR-ELITE3-S
JBR-ELITE3-B
JBLFREE2-K
JBLFREE2-W
JBLL500-K
JBLL500-R
JBLL500-W
JBLLFREE-W
JBLT125TWS-K
JBLT125TWS-W
JBLT120TWS-B
JBLT120TWS-W
JBLT225TWS-B
JBLT225TWS-GD
JBLT225TWS-O
JBLT225TWS-P
JBLT225TWS-S
A6941237105714
A6941237103369
A6941237131362
A6941237131386
A6956116796556
A6956116796778
A6941237134448
A6941237131126
A6941237119407
A6941237136558
A6941237135902
A6941237112187
A6941237136619
A6941237112231
A6941237112248
A6941237136589
A6941237112293
A6941237112309
A6941237131140
A6941237131157
A6941237132833
MUE4115GL
DGZG-0G
DGIWK-A02
DI5510I7161MXUBU
N024L541014EMEA_U
NH.Q6ZEX.002
LEN-HD300-K
LEN-HD800-K
LEN-HE01-K
LEN-HE01-R
LEN-HE05-R
LEN-HE05-W
LEN-HE08-K
LEN-HE08-R
LEN-HE08-W
LEN-HF130-K
LEN-HF130-W
LEN-HT05-W
LEN-HT18-W
LEN-HT28-K
LEN-HT28-W
HOCO-F-AI12M-003
HOCO-F-AI12P-003
HOCO-F-AI12-003
HOCO-F-AI12PM-001
HOCO-F-AI12-001
BHR4499GL
BHR4359GL
BHR4358GL
XM31022
XM31021
GE-SPKR-A10-B
GE-SPKR-A10-S
GE-SPKR-A10-GD
GE-SPKR-A10-K
GE-SPKR-A10-R
GE-SPKR-A10-P
GE-SPKR-S10-E
AON8-FB-CF
AON8-F-CF
AON8P-FB-CF
AON8P-F-CF
P-SDU32GU185GW-GE
P-SDUX64U185GW-GE
AC6001(UE)
DYS-5025155034316
BHR4518GL
FJY4031GL
KQJHQ01ZM
RM-B2-K
RM-BA2-K
RM-BA2NEO-S
RM-BA2-W
RM-BANEO-W
RM-BAPRO-K
RM-BQ2-B
RM-BWPRO-E
RM-BWPRO-YE
RM-6941399012660
WXTE-A01
XM-DML10P
SKV4110GL
SKV4109GL
JMJQR01IQI
EP-TA800NBEGEU
EP-TA800NWEGEU
SM-R177NZKAEUH
SM-R177NZGAEUH
SM-R177NLVAEUH
SM-R177NZWAEUH
SM-R180NZKAEUE
SM-R180NZWAEUE
SM-R190NZSAEUE
EJ-P5450SBEGEU
EJ-B3400UBEGEU
ASAGN20-F-CF
ASAGN20U5G-F-CF
ASAGS20FS20F5G-FB
ASAGS20FS20F5G-F
ASAGS20FS20F5G-B
ASAGS20-B
ASAGS20-FB-CF
ASAGS20-F-CF
ASAGS20P5G-FB
ASAGS20P5G-F
ASAGS20P-FB-CF
ASAGS20P-B
ASAGS20U-FB-CF
ASAGS20U-F-CF
ASAGS20U-B
SM-T736BLGAEUE
EI-T5300MBEGEU
EI-T5300KBEGEU
EI-T5300BBEGEU
EI-T7300MLEGEU
EI-T7300BLEGEU
EI-T7300BBEGEU
SM-T736BZKAEUE
SM-T736BZSAEUE
SM-T733NZKAEUE
SM-T733NLGAEUE
SM-T733NLIAEUE
SM-T976BDBAEUE
SM-T976BZNAEUE
SM-T976BZSAEUE
SM-T976BZKAEUE
SM-T970NZSAEUE
ET-SXR87LBEGEU
ET-SXR86SBEGEU
ET-SXR86SNEGEU
ET-SXR87LNEGEU
ET-SXR87LPEGEU
ET-SXR86SWEGEU
ET-SXR87LWEGEU
ET-SXR86SPEGEU
ET-SHR89LAEGEU
ET-SHR89LGEGEU
ET-SHR89LYEGEU
ET-SHR89LPEGEU
ET-SHR89LREGEU
ET-SHR89LWEGEU
ET-SHR88SYEGEU
ET-SHR88SSEGEU
ET-SHR88SWEGEU
ET-SHR88SREGEU
ET-SHR89LSEGEU
ET-SHR89LBEGEU
ET-SHR88SBEGEU
ET-SHR89LNEGEU
ET-SHR88SAEGEU
ET-SHR88SGEGEU
ET-SHR88SNEGEU
ET-SFR88SBEGEU
ET-SFR89LBEGEU
ET-SFR89LGEGEU
ET-SFR88SGEGEU
ET-SFR89LNEGEU
ET-SFR89LWEGEU
ET-SFR88SNEGEU
ET-SFR89LSEGEU
ET-SFR88SSEGEU
ET-SFR88SWEGEU
ET-SFR87LMEGEU
ET-SFR87LYEGEU
ET-SFR86SYEGEU
ET-SFR87LNEGEU
ET-SFR86SPEGEU
ET-SFR87LREGEU
ET-SFR87LSEGEU
ET-SFR86SBEGEU
ET-SFR87LBEGEU
ET-SFR86SGEGEU
ET-SFR87LGEGEU
ET-SFR86SNEGEU
ET-SFR86SMEGEU
ET-SFR87LPEGEU
ET-SFR86SREGEU
ET-SFR86SSEGEU
ET-SFR86SWEGEU
ET-SKR82MJEGEU
ET-SLR84LBEGEU
SM-R860NZKAEUE
SM-R860NZDAEUE
SM-R860NZSAEUE
SM-R870NZKAEUE
SM-R870NZGAEUE
SM-R870NZSAEUE
SM-R875FZKAEUE
SM-R880NZKAEUE
SM-R880NZSAEUE
SM-R890NZKAEUE
SM-R890NZSAEUE
SM-R895FZKAEUE
EJ-PF926BBEGEU
EP-TA220NBEGEU
EP-P4300TBEGEU
EP-P1300TWEGEU
EP-P1300BWEGEU
EJ-PN980BBEGEU
EJ-PN980BAEGEU
EJ-PN980BJEGEU
EJ-PN980BGEGEU
EJ-PP610BJEGEU
EJ-PP610BPEGEU
EJ-PT730BBEGEU
EJ-PT730BPEGEU
EJ-PT730BSEGEU
ET-FA525TTEGEU
EO-IA500BBEGWW
EP-P1300BBEGEU
SDCZ60-064G-B35
SDCZ430-064G-G46
SDCZ48-128G-U46
SDCZ48-032G-U46
SDCZ48-032G-U46B
SDCZ460-064G-G46
NUN4126GL
EE-GN930KWEGWW
HOCO-CHG-C12-W
HOCO-CHG-C12-K
HOCO-CHG-C12Q-W
HOCO-CHG-C12Q-K
HOCO-CHG-N1-LC-W
HOCO-CHG-N1-LC-K
GE-SMTW-116P-B
GE-SMTW-F8P-K
GE-SMTW-F8P-P
HW55025791
HW55026820
HW55025875
GE-SMTW-HW12-K
GE-SMTW-HW12-R
GE-SMTW-K88H-S
GE-SMTW-K88H-GD
GE-SMTW-K88H-K
GE-SMTW-T900-K
GE-SMTW-T900-P
GE-SMTW-W26-W
GE-SMTW-W26-K
PPNLD-H02
AO3001
ZB183XDJ01
HOCO-UVST-S1P
GP-TOU020SA
EJ-PG998BBEGEU
ACNUM-B0S
AP1002
AP1001
SUGP-01
SUGENT-NT0S
HW-CHL-AF13-K
IMM-CHL-H6-S
IMM-CHL-H6-P
SULK-0S
CMS3001Q
EE-V200SABEGWW
WXHZ-01
SUHZ-A01
CS1001
HOCO-CHL-CA56
HOCO-CHL-CA50
SUYT-B02
SUCJG9-01
BHR4680GL
A6957303873258
A6957303811670
A6957303811298
A6957303811304
A6957303844098
A6957303891931
DYS-5025155017838
XM-HAYGT1P-K
AXIMN10-FB-CF
AXIMN10-F-CF
AXIMN10-B
DVB4230GL
JBLL220BT-K
MX7V2ZM/A
QBH4141EU
LEN-SMTWS2P-K
LEN-HT38-K
LEN-HT38-W