Facebook Pixel

Campania

" Primăvara a luat sfârșit" 11-24.05.2022

- Regulament de organizare

Descrierea campaniei:

Campania “Primăvara a luat sfârșit", desfasurata in perioada 11-24.05.2022, este organizata de S.C. Mobino Enterprise S.R.L. (denumit in continuare “Mobino” sau “Organizator”) cu sediul in Str. Drumul Gării Odăi, Nr. 1A, Etaj 3, camera 315B, Otopeni, jud. Ilfov, Romania. Cod Unic de Inregistrare RO43619664, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/2577/2022, reprezentata legal de domnul Mantarau Silviu, in calitate de Administrator.

In momentul intrarii in Campanie, acceptati responsabilitatea exclusiva pentru a decide daca participarea dumneavoastra este legala conform oricarei jurisdictii aplicabile pentru

dumneavoastra. Intrand in Campanie, dumneavoastra sunteti de acord cu aceste “Reguli oficiale” si

cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei.

 

1.– ELIGIBILITATE

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de 18 ani (implinita la data inceperii campaniei), cu capacitate deplina de exercitiu.

Pentru a asigura dinamica vanzarii si disponibilitatea stocului de produse ce intra in prezenta campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a limita cantitatea de produse care poate fi achizitionata de fiecare comparator persoana fizica sau juridica, dupa cum urmeaza:

-Nu exista o limitare asupra numarului de coduri achizitionate.

 

2  – PERIOADA SI LOCATIA CAMPANIEI

Campania se desfasoara pe www.mobino.ro

Perioada de desfasurare a Campaniei (“Perioada Campaniei”):

 • Campania se desfasoara online in perioada 05.2022, ora 10:00 pana pe240.05.2022, ora 23:59.

 

3  – DREPTUL LA PARTICIPARE

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica si/sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse in campania Oferta Paste 2022 de

pe www.mobino.ro in limita stocului disponibil pe www.mobino.ro, conform art.1. din prezentul Regulament.

 

4  - INFORMATII PRIVIND PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE

Produsele implicate in Campanie: toate produsele participante in campanie vor fi semnalizate pe site-ul www.mobino.ro, prin bannere sau pagina dedicata pentru “Primăvara a luat sfârșit“.

 

Produsele comandate vor fi livrate in termen de 3-5 zile lucratoare de la confirmarea comenzii, in functie de volumul livrarilor programate si disponibilitatea curierilor. In orice caz, va vom informa asupra preluarii coletelor dumneavoastra si statusului livrarii.

Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil.

In cazul in care stocul de produse cu acelasi cod este epuizat, nu vom mai putea onora comenzile dumneavoastra.

In cazul reaprovizionarii, produsele vor fi afisate pe site, Organizatorul neasumandu-si obligatia informarii prealabile a cumparatorului in privinta reactualizarii stocurilor.

 

5  - CONDITII GENERALE

Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

 

6  – DREPTUL DE RETRAGERE. LIMITAREA RĂSPUNDERII

In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la acesta Campanie.

In cazul in care produsul achizitionat prin plasarea unei comenzi on-line “contract incheiat la

distanta” in timpul campaniei nu satisfice cerintele sau standardele dumneavoastra, indiferent de motiv, in calitate de consumator aveti dreptul de a va retrage din contract.

Fac exceptie de la aceasta prevedere produsele care nu pot fi returnate, conform art.16 din O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si anume, produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator, băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla, înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost

desigilate după livrare.

Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile. Acest termen se calculeaza de la data primirii produsului.

In cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, termenul de 14 zile se calculeaza din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs.

 

In cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, termenul de 14 zile se calculeaza din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese.

In situatia in care renuntati la cumparare in termenul prevazut mai sus, va vom restitui sumele incasate ca pret al produselor. Rambursarea sumelor se va face in cel mult 14 zile de la data denuntarii contractului de catre consumator. Cheltuielile de returnare a produselor, in situatia exercitarii dreptului de retragere din contractul la distanta (comanda online) sunt, in acest caz, in sarcina comerciantului.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv

prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.

 

7  - LEGISLATIE SI LITIGII

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana.

 

8  - REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant la locatia Campaniei/ pagina de internet a Campaniei.

 

9  - FORTA MAJORA

Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.

 

10  - INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.

 

11  .- PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 04.2016 privind

protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

 1. Organizatorul actioneaza in calitate de Operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Prelucrarea datelor cu

 

caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si

desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul consimtamantului obtinut in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

 1. organizarea si desfasurarea Campaniei, ofertarea si acordarea discounturilor la produsele participante;
 2. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul persoanelor vizate);
 3. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor

vizate);

 1. prelucrari automate, inclusiv profilare; (consimtamantul persoanelor vizate);
 2. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);
 3. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Mobino in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur

produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;

 1. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discounturilor afisate;
 2. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de

marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);

 1. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.

 

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

 • Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea
 • Altor societati din Grup;
 • Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing);
 • Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;

 

 • Furnizorii produselor participante la Campanie;
 • Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

 

Durata de pastrare a datelor

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

 

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
 2. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt
 3. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
 • Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
 1. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
 2. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
 • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

 

 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana
 1. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta: Strada Balantei, Nr. 46, Sat Petresti, Comuna Corbeanca, Jud Ilfov E-mail: [email protected]

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail [email protected].

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

 

12  - TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, legislatia privind publicitatea.

Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului. In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

 

Organizator SC Mobino Enterprise SRL Mantarau Silviu – Administrator

 

Anexa 1

Produsele participante in campania " Primăvara a luat sfârșit " 11-24.05.2022 sunt:

Cod produs

 

ZF820704

ZF703939

TLJ854631

TLJ782545

TLJ697368

TLJ631492

TLJ630143

TLJ629277

SM0603

SM0182

RVSPC12945

RVSPC12910

RVSPC12908

RVSPC12899

RVSPC12898

RVSPC12896

PM9471

PM9344

PM9321

PM9228

PM9140

PM9081

PM70669

PM70552

PM70455

PM70453

PM70415

PM70414

PM70396

PM70389

LT64688

LT63851

LEGO-41932

LEGO-41931

LEGO-41669

LEGO-41448

 

LEGO-41443

LEGO-31111

JK10066

JK10037

JK10022

JK10021

CUT4031h

CUMC260h

CRZ20432

CRZ13410

CL17462

CL17425

CL17301

CL17265

EE-GN930BWEGWW

md564zm/a

NGA03-02

NGB15-0S

NGW2-02

EB-U3300XJEGEU

WCA001vfWH

F3Y021bt1M

866724-0100

JBLFLIP6-B

JBLFLIP6-K

GE-SPKR-MG2-E

GE-SPKR-S32-RC

GE-SPKR-TG143-R

HK-GOPLAY-W

HOCO-SPKR-BS39-B

HW55030166

JBLCHARGE5-R

JBLCLIP3-B

JBLCLIP3-Y

JBLFLIP5-B

JBLFLIP5-E

JBLGO2-S

JBLXTREME2-GC

GE-SPKR-Q9-B

MZN-6970022633934

TAC-8596311151866

 

TAC-8596311151859

TAC-8596311151828

A6970379618417

GSP-FD2.1A-LC-B

GSP-FD2.1A-MC-W

GSP-FD2.1A-TC-R

SJ427HD01

IMM-DC010-MC-R

IMM-DC009-LC-G

PRIO-MFI001-LC-W

HOCO-X21-MC-Y

HOCO-X21-TC-W

TAC-8596311086106

TAC-8596311098444

TAC-8596311173158

TAC-8596311173127

TAC-8596311114502

EF-JA725CTEGEU

HW-P40-51993719-K

EF-QA325TBEGEU

EF-PA725TLEGWW

GP-FPA217WSABW

JBR-TALK15SE-K

HAY-6971664930429

HW55033756

KSEXERWIBK

GUTWSJL4GBK

MX7V2ZM/A

HSEP3901

JBR-2409-720-209

KSSLAMRBL

LEN-HT30-E

JBLT510BT-K

JBLT510BT-R

MGYL3ZMA

PAMU-T5P-S

PAMU-T6-W

BLITZ-8596311160158

JOY-6941237151636

JOY-6941237144591

JOY-6941237144607

 

QCY-8596311165832

HAY-6971664930955

AC6005(UE)

A6973687241247

A6970379617816

A6970379618035

A6970379614679

G010-02159-00

G010-02430-10

GRAVA-20247

EF-DT500UJEGEU

BMHCS21MSIVTBK

GUHCN61G4GLGR

GUHCP12MPCUGL4GPI

GUHCS21LPCUGLSBL

GUHCS21LPCUGLSPI

GUCS13PUSASLG

GUCS13PUSASBK

KLHCN61SLFKRE

KLHCP12MSLKLRBK

GSP-MGS-AI12M-K

GSP-MGS-AI12PM-K

GSP-MGS-AI12-B

GSP-MDB-SS21-K

GSP-SIL-AI11P-K

GSP-SIL-SA12-K

GSP-SIL-SA52-K

GSP-SIL-SA72-K

GSP-SF-SA12-K

GSP-SF-SA32-K

GSP-SF-SA72-K

GSP-SPC-SA12

GSP-SPC-SA52

GSP-SPC-SS21U

GUAPUCG4GK

GUACA2LSVSGP

KLHCP13LGKCS

EF-EA326PWEGWW

FEOGOHCS21SBK

EF-BP610PJEGEU

EF-JG996CTEGWW

 

EF-EA725PWEGWW

EF-VN980LAEGEU

EF-VG996LAEGWW

EF-NG985PJEGEU

EF-QA326TBEGWW

KI1201PMA

KI1106R

KI1107M

KI1204M

KI1208

KI1204

KI1207

KI1203P

KI1204P

HP-W1A53A

IMM-CHG-2IN1-GD

TAC-8596311123054

TAC-8596311123023

TAC-8596311123030

CCTY-01

PRIO-CHG-001-W

CC124TC02

KLCBMSIKBK

HOCO-CHG-CW14

JBLFREE2-W

JBLLFREE-W

JBLQUANT350-K

JBLT215TWS-P

A6956116796556

A6941237131126

A6941237136619

A6941237131157

LEN-HF130-K

LEN-HF130-W

LEN-SMTWS2P-K

GE-SPKR-A10-GD

MIC-OP8-011-K

MIC-XRN9-011-K

MIC-XR10X-021-B

MIC-XR8A-006-D

MIC-XR9-015-R

 

MIC-XR9A-013-K

MIC-XR9C-015-B

P-SDU32GU185GW-GE

RM-BQ2-B

EF-BT630PBEGEU

ET-SFR87LNEGEU

ET-SFR87LPEGEU

SM-R880NZSAEUE

EF-GF711TWEGWW

EJ-PT870BNEGEU

EF-PA725TVEGWW

EF-PG990TMEGWW

EF-GG990TNEGWW

EF-GG990TWEGWW

EF-GS906TNEGWW

EF-GS906TWEGWW

EF-ZS906CBEGEE

EF-NS901PBEGEE

EF-NS906PBEGEE

EF-QA036TTEGEU

EF-QA336TBEGWW

EF-QA336TTEGWW

EF-QA536TBEGWW

EJ-PS908BGEGEU

EF-DT630UBEGEU

EP-P2400BWEGEU

SDCZ50C-032G-B46T

SDCZ430-064G-G46

SDSQUA4-064G-GN6MA

BHR5135GL

HOCO-CHG-C12Q-W

MKMX3SE/A

MKNY3VR/A

HAY-6971664931358

GE-SMTW-HW12-R

GE-SMTW-K88H-K

HAY-6971664930863

AP1001

IMM-CHL-H6-P

WXHZ-01

YTC4040GL

 

HW-53010WLN

SM-T225NZSAEUE

SM-T220NZAAEUE

SM-T736BZKAEUE

SM-T976BZSAEUE

ALC-1SBK332

ALC-3026XGR

ALC-985WH

AP-I11PGN512

AP-I12MGN64

AP-I12GN256

AP-I12RED64

HW-P30CR-6/128

MT-EDGEBK-5G-6/128

MT-MOTOG50-5G-4/64

NK-LM635GN-1

ON-NORDCES-5G-

12/256

OPPO-A94BK-5G-8/128

OPPO-RENO5LITEVI-

4/128

OPPO-RENO6BL-5G-

8/128

SM-A135FZKKEUE

SM-A226BZAVEUE

SM-A528BZKDEUE

SM-M526BLBDEUE

SM-G781BLVDEUE

SM-G996BZSGEUE

HX-6973241054443

UG-20144

A6957303811670

UG-MM139

WOZ-WBB15BK

WOZ-WBB18BK

WOZ-WSB4BK

XM-MI11TPGR-5G-

8/256

NQD4010GL

XM-MINT10SBL-6/128

AR-8003705116702

SOSTR-8718692619463

 

RMH2011

BRN-4210201320999

KRCHR-4054278645605

XM-6971308400486

BL-E856E

BL-T831E

BL-C319E

ORB-4210201124078

BL-ST397E

ORB-4210201410324

BRN-4210201107958

BHR5474GL

BL-T811E

BL-BG120E

BL-C619E

BL-C419E

XM-DMP10P-W

ORB-4210201293873-B

ORB-4210201293873-F