Facebook Pixel

Campania “Black Friday - Partea 1” - 09.11.2021 - 15.11.2021
- Regulament de organizare –


Descrierea campaniei:
Campania “Black Friday - Partea 1" desfasurata in perioada 09.11.2021 – 15.11.2021 , este organizata de S.C. Mobino Enterprise S.R.L. (denumit in continuare “Mobino” sau “Organizator”) cu sediul in Str. Drumul Padurea Neagra Nr. 19-85, Bloc Corp 19A10, Etaj 3, Ap32, Sector 1, Bucuresti, Romania Cod Unic de Inregistrare RO43619664, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/1249/2021, reprezentata legal de domnul Mantarau Silviu, in calitate de Administrator.
In momentul intrarii in Campanie, acceptati responsabilitatea exclusiva pentru a decide daca participarea dumneavoastra este legala conform oricarei jurisdictii aplicabile pentru dumneavoastra. Intrand in Campanie, dumneavoastra sunteti de acord cu aceste “Reguli oficiale” si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei.


1.– ELIGIBILITATE
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de 18 ani (implinita la data inceperii campaniei), cu capacitate deplina de exercitiu.
Pentru a asigura dinamica vanzarii si disponibilitatea stocului de produse ce intra in prezenta campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a limita cantitatea de produse care poate fi achizitionata de fiecare comparator persoana fizica sau juridica, dupa cum urmeaza:
-Nu exista o limitare asupra numarului de coduri achizitionate.


2 – PERIOADA SI LOCATIA CAMPANIEI
Campania se desfasoara pe www.mobino.ro
Perioada de desfasurare a Campaniei (“Perioada Campaniei”):
• Campania se desfasoara online in perioada 09.11.2021, ora 08:00 pana pe 15.11.2021, ora 23:59


3 – DREPTUL LA PARTICIPARE
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica si/sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse participante la promotie, in perioada mai sus mentionata, in limita stocului disponibil pe www.mobino.ro, conform art.1. din prezentul Regulament.


4 - INFORMATII PRIVIND PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE
Produsele implicate in Campanie: toate produsele participante in campanie vor fi semnalizate pe site-ul www.mobino.ro , prin bannere sau pagina dedicata pentru Black Friday - Partea 1.
Produsele comandate vor fi livrate in termen de 3-5 zile lucratoare de la confirmarea comenzii, in functie de volumul livrarilor programate si disponibilitatea curierilor. In orice caz, va vom informa asupra preluarii coletelor dumneavoastra si statusului livrarii.
Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil.
In cazul in care stocul de produse cu acelasi cod este epuizat, nu vom mai putea onora comenzile dumneavoastra.
In cazul reaprovizionarii, produsele vor fi afisate pe site, Organizatorul neasumandu-si obligatia informarii prealabile a cumparatorului in privinta reactualizarii stocurilor.


5 - CONDITII GENERALE
Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.
Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.
Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.


6 – DREPTUL DE RETRAGERE. LIMITAREA RĂSPUNDERII
In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la acesta Campanie.
In cazul in care produsul achizitionat prin plasarea unei comenzi on-line “contract incheiat la distanta” in timpul campaniei nu satisfice cerintele sau standardele dumneavoastra, indiferent de motiv, in calitate de consumator aveti dreptul de a va retrage din contract.
Fac exceptie de la aceasta prevedere produsele care nu pot fi returnate, conform art.16 din O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si anume, produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator, băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla, înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare.
Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile. Acest termen se calculeaza de la data primirii produsului.
In cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, termenul de 14 zile se calculeaza din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs.
In cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, termenul de 14 zile se calculeaza din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese.
In situatia in care renuntati la cumparare in termenul prevazut mai sus, va vom restitui sumele incasate ca pret al produselor. Rambursarea sumelor se va face in cel mult 14 zile de la data denuntarii contractului de catre consumator. Cheltuielile de returnare a produselor, in situatia exercitarii dreptului de retragere din contractul la distanta (comanda online) sunt, in acest caz, in sarcina comerciantului.
Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.


7 - LEGISLATIE SI LITIGII
Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana.


8 - REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant la locatia Campaniei/ pagina de internet a Campaniei.


9 - FORTA MAJORA
Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.
Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.


10 - INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.


11 .- PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.
2. Organizatorul actioneaza in calitate de Operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si
desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul consimtamantului obtinut in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):
a. organizarea si desfasurarea Campaniei, ofertarea si acordarea discounturilor la produsele participante;
b. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul persoanelor vizate);
c. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor
vizate);
d. prelucrari automate, inclusiv profilare; (consimtamantul persoanelor vizate);
e. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);
f. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Mobino in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur
produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;
g. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discounturilor afisate;
h. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de
marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);
i. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).
In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.


Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal
Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:
➢ Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.
➢ Altor societati din Grup;
➢ Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing);
➢ Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;
➢ Furnizorii produselor participante la Campanie;
➢ Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).


Durata de pastrare a datelor
Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.


Drepturile persoanelor vizate
Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
➢ Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
➢ Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
➢ Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
➢ Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
➢ In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
➢ In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
➢ In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
➢ In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.
Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:
In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)
Adresa de Corespondenta: Strada Balantei, Nr. 46, Sat Petresti, Comuna Corbeanca, Jud Ilfov
E-mail: comenzi@mobino.ro
Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea,
pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.
Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro.
De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.


12 - TEMEIUL LEGAL
Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, legislatia privind publicitatea.
Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului. In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.
Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.


Organizator
SC Mobino Enterprise SRL
Mantarau Silviu – Administrator


Anexa 1


Produsele participante in campania “Black Friday - Partea 1” 09.11.2021-15.11.2021 sunt:

Cod Produs

AP-I11BK256
AP-I11GN256
AP-I12MWH256
AP-I12MGN256
AP-I12MRED256
NK-225BK
SM-A037GZWNEUE
SM-T220NZAAEUE
SM-T220NZSAEUE
SM-T500NZAAEUE
SM-P610NZBAROM
SM-T736BLIAEUE
SM-T736BLGAEUE
A6941237128201
A6941237131126
A6941237131140
A6941237136558
A6957303811304
A6970379613993
A6970379614679
A6970379617700
A6970379618011
A6970379618035
A6970379618417
A8809785455249
AAPI11PM-FB-CF
AC6003(UE)
AO3001
AP1002
AP-I11PGN256
AP-I11PGR256
AP-I11PSV256
AP-I11VI256
AP-I11WH256
AP-I12BL128
AP-I12GN256
AP-I12MGN256
AP-I12MRED256
AP-I12MWH256
AP-I12PMGP256
AP-I12PSV128
AP-I12WH256
AP-ISE2BK256
AP-ISE2WH128
APM3001
ASAGN20U5G-F-CF
ASAGS20-F-CF
ASAGS20FS20F5G-F
ASAGS20U-F-CF
BHR4272GL
BHR4518GL
BM01ZZCSN1201HEN
CAFDQ-0G
CAMLT-SU09
CAMLT-SU13
CATGH-C01
CATL54-0G
CATWJ-01
CATWJ-A01
CCTY-01
CS1001
DYS-298874-01
EE-GN930KWEGWW
EE-UC10JUWEGWW
EF-JA725CTEGWW
EF-PR190CBEGWW
EF-QA026TBEGEU
EF-QA026TTEGEU
EF-QA325TTEGEU
EF-QN980TTEGWW
EI-T7300BBEGEU
ENV-AI12-EP1
ENV-AI12-EP4-E
ENV-AI12-EP4-Y
ENV-AI12M-EP2
ENV-AI12PM-EP4-E
ENV-AI12PM-EP4-P
ENV-AI12PM-EP4-R
ENV-CHG-EN01-W
ENV-CHG-EN02-W
ENV-CHG-EN04-W
EO-IA500BBEGWW
EO-IG935BBEGWW
EP-DG930MBEGWW
EP-L1100NBEGWW
EP-P4300BBEGEU
EP-P4300TWEGEU
EP-TA20EBENGEU
EP-TA20EWENGEU
EP-TA800NWEGEU
EP-TA800XBEGWW
ET-FA525TTEGEU
ET-SFR89LGEGEU
ET-SHR88SBEGEU
EVL-MFI02-LC-W
FB417BKBK
FB417BKNV
FB418BKCR
FB418BKWT
FB511GLPK
GE-SMTB-M4-K
GE-SMTB-M5-K
GE-SMTW-116P-K
GE-SMTW-B57-K
GE-SMTW-B57-P
GE-SMTW-F8P-K
GE-SMTW-F8P-P
GE-SMTW-F8P-W
GE-SMTW-HW12-K
GE-SMTW-HW12-R
GE-SMTW-K88H-GD
GE-SMTW-K88H-K
GE-SMTW-K88H-S
GE-SMTW-P8-B
GE-SMTW-P8-K
GE-SMTW-P8-P
GE-SMTW-T70-GD
GE-SMTW-T70-K
GE-SMTW-T900-K
GE-SMTW-T900-P
GE-SMTW-W26-K
GE-SMTW-W26-W
GE-SPKR-MG2-B
GE-SPKR-MG2-E
GE-SPKR-MG2-K
GE-SPKR-MG2-R
GE-SPKR-MG2-RK
GE-SPKR-MG2-S
GE-SPKR-S32-BC
GP-FPA217WSABW
GSP-MGS-AI12-K
GSP-SIL-SA12-K
GSP-SIL-SA32-K
GSP-SIL-SA42-K
GSP-SIL-SA52-K
GSP-SIL-SA72-K
GUHCP12MVSATMLBK
GUTWS1CGO
GUTWSJL4GBK
HK-NEO-S
HOCO-AI12PM-001
HOCO-CHG-C12-K
HOCO-CHG-CW14
HOCO-CHG-N1-K
HOCO-CHG-N1-LC-W
HOCO-TWS-ES43
HOCO-TWS-ES45
HOCO-U94-LC
HW55031993
HW55033755
HW55033756
HW55033757
HW-AH100
HW-CHL-AF13-K
HW-P40P-51993797-K
IMM-DC009-LC-B
IMM-DC009-LC-G
IMM-DC009-LC-Y
IMM-DC010-MC-R
J-4001167702543
J-4001167703922
J-4001167824382
J-4001167824788
J-4001167829271
J-4005556100538
J-4005556106936
J-4005556125517
J-4005556126552
J-4005556810833
J-4008789066596
J-4008789068538
J-4008789069238
J-4008789069474
J-4008789090812
J-4008789091307
J-4008789091338
J-4008789092793
J-4008789092861
J-4008789093400
J-4008789093455
J-4008789093646
J-4008789093653
J-4008789094353
J-4008789094728
J-4008789094902
J-4008789700001
J-4008789700018
J-4008789700032
J-4008789700049
J-4008789700247
J-4008789700704
J-4008789700766
J-4008789700933
J-4008789701756
J-4008789702265
J-4008789703668
J-4008789704146
J-4008789704764
J-4008789704771
J-4059779015216
J-4059779015278
J-50743638497
J-50743638510
J-50743646188
J-657092104750
J-657092174104
J-7312350301656
J-7312350340198
J-8005125147489
J-8005125148295
J-8005125148776
J-8005125149285
J-8005125170791
J-8005125171118
J-8005125171422
J-8005125171743
J-8005125171774
J-8005125172139
J-8005125172832
J-8005125172948
J-8005125172955
J-8005125173020
J-8005125174249
J-8005125174584
J-8005125618309
J-8059591427927
J-8059591429471
J-8908007095024
J-8908007095079
J-8908007095178
J-8908007095239
J-8908007095260
J-8908007095352
J-8908007095376
JBL600BT-B
JBLCHARGE4-E
JBLCHARGE5-K
JBLCLIP3-B
JBLFLIP5-GD
JBLFLIP5-K
JBLGO3-B
JBLGO3-R
JBLL220BT-K
JBLL500-W
JBLPULSE4-K
JBLRC2-K
JBLT120TWS-B
JBLT125BT-B
JBLT125BT-O
JBLT125TWS-K
JBLT125TWS-W
JBLT225TWS-B
JBLT225TWS-GD
JBLT225TWS-O
JBLT225TWS-P
JBLT510-R
JMJQR01IQI
KHP4001
KI1101P
KI1103M
KI1103R
KI1104
KI1104M
KI1104R
KI1106
KI1107M
KI1201A
KI1201MA
KI1201P
KI1201PA
KI1201PMA
KI1203
KI1203M
KI1204
KI1204M
KI1204PM
KI1205M
KI1206
KI1206M
KI1207M
KI1208PM
KLFLBKP12SIKMSBK
KLHCP12MGLBK
KLHCP12MPCUMIKBK
KLHCP12MPCUSKCBK
KLHCP12MROPI
KLHCP12SIKMSBK
KLHCP12SKLMLGR
KLHCS21LCFNRC
KLHCS21MCFNRC
KLHCS21SCFNRC
KLHCS21SKTR
KLHCS21SPCUSKCBK
KLHCS67TRDFKBK
KLHCS69TRDFKBK
KN2001
KN2001U
KP8001
KS2001
KS2001S
KS2001U
KS2001UA
KS2101
KS2101A
KS2101SA
KSEXERWIBK
KSRIBBK
KSSLAMRBL
LEGO-10920
LEGO-21158
LEGO-21176
LEGO-31101
LEGO-31111
LEGO-41923
LEGO-41928
LEGO-41930
LEGO-41934
LEGO-41940
LEGO-43195
LEGO-60277
LEGO-60283
LEGO-71390
LEGO-71393
LEGO-75283
LEGO-75310
LEGO-76194
LEGO-76390
LEGO-76939
LEN-HD200-K
LEN-HD300-K
LEN-HD800-K
LEN-HE01-R
LEN-HE05-W
LEN-HE08-W
LEN-HF130-W
LEN-HQ08-K
LEN-HT05-K
LEN-HT18-W
LEN-HT28-K
LEN-HT30-E
LEN-HT30-W
M00E3BS/A
MD813ZM/A
MGYJ3ZMA
MHJE3ZM/A
MHLL3ZM/A
MHXH3ZM/A
MIC-A11-001
MIC-A11P-001
MIC-A11P-007-K
MIC-A11P-010-K
MIC-A11PM-002
MIC-A11PM-004-W
MIC-A11PM-007-K
MIC-A11PM-010-K
MIC-A12-001
MIC-A12M-001
MIC-A12P-010-K
MIC-A12PM-001
MIC-A12PM-010-K
MIC-S20P-007-K
MIC-SA41-015-K
MIC-SA51-001
MIC-SA51-015-K
MIC-SA71-001
MIC-SA71-015-K
MIC-SN20-007-K
MIC-SN20-015-K
MIC-SN20U-007-K
MIC-SN20U-015-K
MIC-SS10P-001
MIC-SS20-007-K
MIC-SS20-015-K
MIC-SS20P-015-K
MIC-SS20U-015-K
MIC-XR9-015-K
MIC-XR9A-015-K
MIC-XR9C-015-K
MIC-XRN8-015-K
MIC-XRN8P-015-K
MIC-XRN9S-015-K
MJ2001
MQGJ2ZM/A
MQUF2
MS2000-6
MUE4115GL
MV7N2ZM/A
MWP22ZM/A
MWYG2ZM/A
MWYN2ZM/A
MX002ZM/A
MX062ZM/A
MX0E2ZM/A
MYDR2VR/A
NK-1.4GR232
NK-105BK
NK-X105GGN4128
NWX-JACK-001-K
PAMU-T5P-B
PAMU-T5P-K
PAMU-T6C-K
PAMU-T6C-W
PAMU-T6-K
PAN70000PL
PHT14706
PRIO-MFI002-LC-W
P-SDU32GU185GW-GE
QCY-6957141405048
RM-6941399012660
RM-8BK464
RM-BANEO-W
RM-BQ2-B
RM-BWPRO-E
RM-GTM5GBK8256
SDCZ48-032G-U46
SDCZ48-128G-U46
SM-A037GZWNEUE
SM-A226BZWUEUE
SM-A526BZWDEUE
SM-A528BLGDEUE
SM-A528BLVDEUE
SM-A528BZKDEUE
SM-A528BZWDEUE
SM-A725FLVDEUE
SM-A725FLVHEUE
SM-F926BZKDEUE
SM-F926BZSGEUE
SM-G525FZKDEEE
SM-G780GZBDEUE
SM-G988BZWDEUE
SM-G996BZKGEUE
SM-G996BZSGEUE
SM-N980FZGGEUE
SM-N980FZNGEUE
SM-N986BZWGEUE
SM-R177NLVAEUH
SM-R177NZGAEUH
SM-R177NZKAEUH
SM-R177NZWAEUH
SM-R180NZKAEUE
SM-R180NZNAEUE
SM-R180NZWAEUE
SM-R190NZKAEUE
SM-R190NZSAEUE
SM-R190NZVAEUE
SM-R820NZKAROM
SM-R840NZSAEUE
SM-R850NZDAEUE
SM-R850NZSAEUE
SM-R860NZDAEUE
SM-R860NZKAEUE
SM-R860NZSAEUE
SM-R870NZGAEUE
SM-R870NZKAEUE
SM-R880NZKAEUE
SM-R880NZSAEUE
SM-R890NZKAEUE
SM-R890NZSAEUE
SM-T220NZAAEUE
SM-T500NZDAEUE
SM-T870NZNAEUE
SM-T970NZKAEUE
SM-T970NZNAEUE
SM-T976BZNAEUE
SUGENT-NT0S
TAC-MAGBAND-001
TZCATZJ-02
TZCCJD-0G
WXYL-M01
XM-DMV11SE-WH
XM-DMV12
XM-MI11LBL6128
XM-MINT82021BK464
XM-MINT9T5GVI4128
XM-SMTWBIPUP-P
XM-SMTWNEO-E
XM-SMTWNEO-K
SM-P610NZBAROM
JBLCHARGE4-K
JBLCHARGE4-R
JBLGO3-K
ATP8100
FB507GYSR
FB507RGPK
EE-UN930BBEGWW
EF-PG985TBEGEU
EF-ZN970CBEGWW
EF-RG985CBEGEU
EF-GG996CWEGWW
EF-XG985FJEGEU
EF-EA326PBEGWW