Facebook Pixel

Campania "Oferta Paste 2022" - 06.04.2022 - 26.04.2022
- Regulament de organizare –


Descrierea campaniei:
Campania “Oferta Paste 2022", desfasurata in perioada 06.04.2022 – 26.04.2022, este organizata de S.C. Mobino Enterprise S.R.L. (denumit in continuare “Mobino” sau “Organizator”) cu sediul in Str. Drumul Padurea Neagra Nr. 19-85, Bloc Corp 19A10, Etaj 3, Ap32, Sector 1, Bucuresti, Romania Cod Unic de Inregistrare RO43619664, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/1249/2021, reprezentata legal de domnul Mantarau Silviu, in calitate de Administrator.
In momentul intrarii in Campanie, acceptati responsabilitatea exclusiva pentru a decide daca participarea dumneavoastra este legala conform oricarei jurisdictii aplicabile pentru dumneavoastra. Intrand in Campanie, dumneavoastra sunteti de acord cu aceste “Reguli oficiale” si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei.


1.– ELIGIBILITATE
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de 18 ani (implinita la data inceperii campaniei), cu capacitate deplina de exercitiu.
Pentru a asigura dinamica vanzarii si disponibilitatea stocului de produse ce intra in prezenta campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a limita cantitatea de produse care poate fi achizitionata de fiecare comparator persoana fizica sau juridica, dupa cum urmeaza:
-Nu exista o limitare asupra numarului de coduri achizitionate.


2 – PERIOADA SI LOCATIA CAMPANIEI
Campania se desfasoara pe www.mobino.ro
Perioada de desfasurare a Campaniei (“Perioada Campaniei”):
• Campania se desfasoara online in perioada 06.04.2022, ora 11:00 pana pe 26.04.2022, ora 10:00.


3 – DREPTUL LA PARTICIPARE

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica si/sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse in campania Oferta Paste 2022 de pe www.mobino.ro in limita stocului disponibil pe www.mobino.ro, conform art.1. din prezentul Regulament. 


4 - INFORMATII PRIVIND PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE

Produsele implicate in Campanie: toate produsele participante in campanie vor fi semnalizate pe site-ul www.mobino.ro, prin bannere sau pagina dedicata pentru Oferta Paste 2022.
Produsele comandate vor fi livrate in termen de 3-5 zile lucratoare de la confirmarea comenzii, in functie de volumul livrarilor programate si disponibilitatea curierilor. In orice caz, va vom informa asupra preluarii coletelor dumneavoastra si statusului livrarii.
Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil.
In cazul in care stocul de produse cu acelasi cod este epuizat, nu vom mai putea onora comenzile dumneavoastra.
In cazul reaprovizionarii, produsele vor fi afisate pe site, Organizatorul neasumandu-si obligatia informarii prealabile a cumparatorului in privinta reactualizarii stocurilor.


5 - CONDITII GENERALE
Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.
Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.
Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.


6 – DREPTUL DE RETRAGERE. LIMITAREA RĂSPUNDERII
In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la acesta Campanie.
In cazul in care produsul achizitionat prin plasarea unei comenzi on-line “contract incheiat la distanta” in timpul campaniei nu satisfice cerintele sau standardele dumneavoastra, indiferent de motiv, in calitate de consumator aveti dreptul de a va retrage din contract.
Fac exceptie de la aceasta prevedere produsele care nu pot fi returnate, conform art.16 din O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si anume, produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator, băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla, înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare.
Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile. Acest termen se calculeaza de la data primirii produsului.
In cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, termenul de 14 zile se calculeaza din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs.
In cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, termenul de 14 zile se calculeaza din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese.
In situatia in care renuntati la cumparare in termenul prevazut mai sus, va vom restitui sumele incasate ca pret al produselor. Rambursarea sumelor se va face in cel mult 14 zile de la data denuntarii contractului de catre consumator. Cheltuielile de returnare a produselor, in situatia exercitarii dreptului de retragere din contractul la distanta (comanda online) sunt, in acest caz, in sarcina comerciantului.
Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.


7 - LEGISLATIE SI LITIGII
Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana.


8 - REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant la locatia Campaniei/ pagina de internet a Campaniei.


9 - FORTA MAJORA
Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.
Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.


10 - INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.


11 .- PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.
2. Organizatorul actioneaza in calitate de Operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si
desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul consimtamantului obtinut in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):
a. organizarea si desfasurarea Campaniei, ofertarea si acordarea discounturilor la produsele participante;
b. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul persoanelor vizate);
c. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor
vizate);
d. prelucrari automate, inclusiv profilare; (consimtamantul persoanelor vizate);
e. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);
f. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Mobino in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur
produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;
g. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discounturilor afisate;
h. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de
marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);
i. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).
In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.


Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal
Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:
➢ Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.
➢ Altor societati din Grup;
➢ Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing);
➢ Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;
➢ Furnizorii produselor participante la Campanie;
➢ Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).


Durata de pastrare a datelor
Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.


Drepturile persoanelor vizate
Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
➢ Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
➢ Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
➢ Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
➢ Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
➢ In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
➢ In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
➢ In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
➢ In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.
Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:
In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)
Adresa de Corespondenta: Strada Balantei, Nr. 46, Sat Petresti, Comuna Corbeanca, Jud Ilfov
E-mail: [email protected]
Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea,
pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.
Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail [email protected].
De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.


12 - TEMEIUL LEGAL
Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, legislatia privind publicitatea.
Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului. In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.
Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.


Organizator
SC Mobino Enterprise SRL
Mantarau Silviu – Administrator


Anexa 1


Produsele participante in campania "Oferta Paste 2022" 06.04.2022-26.04.2022 sunt:

Cod produs
AC6003(UE)
EE-UN930BBEGWW
CC80TC01
EB-P5300XJEGEU
DUD-6973687242190
EB-U3300XJEGEU
794297-0100
866724-0100
JBLFLIP6-S
JBLFLIP6-K
HK-ONYX6-S
JBLCHARGE4-B
JBLCHARGE4-GD
JBLCHARGE5-K
JBLCHARGE5-TE
JBLCHARGE5-E
JBLCLIP3-R
JBLCLIP3-P
JBLCLIP3-GC
JBLCLIP3-K
JBLCLIP3-B
JBLCLIP3-E
JBLCLIP3-Y
JBLFLIP5-K
JBLFLIP5-B
JBLFLIPES-K
JBLGO2-K
JBLGO2-N
JBLGO2-ICC
JBLPULSE4-W
JBLPULSE4-K
JBLXTREME2-GC
MZN-6970022632395
MZN-6970022633934
MZN-6970022634016
JBLHORIZON2-S
TAC-MAGBAND-001
EP-DG930DWEGWW
EP-DN975BWEGWW
GSP-MC2A-MC-S
GSP-MC2A-TC-S
EP-DN975BBEGWW
ENV-EC5-TC-W
CAKSX-D0G
SJ201MIC01
SJ439USB01
SJ256YP01
NWX-JACK-001-K
MKQ42ZM/A
EVL-MFI02-LC-W
HOCO-U94-LC
HOCO-X31-LC
PRIO-MFI001-LC-W
HOCO-X21-TC-O
TAC-8596311086137
TAC-8596311123894
ENV-EC6-LC-W
EF-JA725CTEGEU
EF-JA725CTEGWW
HW-P40-51993719-K
EF-QA325TBEGEU
EF-PA725TLEGWW
HW-P40-51993709-K
GP-FPA217WSABW
EF-QA325TTEGWW
JBR-TALK15SE-K
JBR-TALK55-K
BHUBT101
BHUBT102
KSEXERWIBK
KSRACBK
BHUJY01
MX7V2ZM/A
SJ453HS01
IMM-EAP-E2-K
HSEP3901
HSEP3902
JBLT125BT-K
JBLT125BT-B
JBLT125BT-O
JBLT125BT-W
JBLT205BT-CG
JBLT205BT-RGD
KSSLAMRBL
KSRIBBK
JBLT510BT-R
JBL600BT-B
EO-IC100BBEGEU
EO-IC100BWEGEU
A6970379616321
A6970379618394
BH577JTT01
BH577JTT03
HOCO-F-AI12M-004
HOCO-F-AI12-004
MIC-F-A11P-001
MIC-F-A11-001
MIC-F-A12M-001
MIC-F-A12PPM-001
MIC-F-A12P-001
MIC-F-SA02S-003
MIC-F-SA02S-002
MIC-F-SA02S-001
MIC-F-SA02S-004
MIC-F-SA11-001
MIC-F-SA21-001
MIC-F-SA21S-001
MIC-F-SA31-001
MIC-F-SA41-001
MIC-F-SA51-001
MIC-F-SA52-001
MIC-F-SA71-001
MIC-F-SA72-001
MIC-F-SS20P-001
MIC-F-SS20U-001
MIC-F-SS21P-002
MIC-F-SS21U-001
GRAVA-20049
GRAVA-20056
GRAVA-20247
GRAVA-20216
GRAVA-20223
GRAVA-20209
MHL93ZM/A
EF-BT500PJEGEU
mm2p3zm/a
MX0H2ZM/A
MWYG2ZM/A
BMHCS21MSIVTBK
GUA2LSC4EF
GUA2LSC4EK
GUA2LSC4EU
GUA3LSC4EU
GUAPLSC4EF
GUAPLSC4EK
GUAPLSC4EU
GUHCP12LGF4GBR
GUHCN614GMGPI
GUHCP12L4GMGGR
GUHCP12L4GMGPI
GUHCP13M4GMGBR
GUHCN61G4GLGR
GUHCN614GDPI
GUHCP13S4GDGR
GUHCP13X4GDGR
GUHCP13M4GDGR
GUA34GSMK
GUA34GSMP
GUHCP12LPU4GHBK
GUHCP12LPU4GHBRA
GUHCP12MPU4GHBR
GUHCP12MPCUGL4GBK
GUHCP12MPCUGL4GPI
GUHCP13XPCUGL4GTR
GUHCP13XLG4GPI
GUHCP13LPCUGL4GTR
GUHCP12SPCUMLLIGO
GUHCN61G4GLBR
GUHCP12SPCUJULLB
GUHCS21MIGLBK
GUHCS21LPCUGLSBK
GUACAPSILGLBK
GUHCS21MLSLMGBK
GUHCP12SIMLFL01
GUHCP12LLSPEWPI
GUHCS21LLSLMGLB
GUHCS21LLSLMGLP
GUHCS21MLSLMGLB
GUHCS21MLSLMGLP
GUACA2LSVSBF
GUA3SASMK
GUHCN61KPSWH
GUHCP12LKPSWH
GUHCP12MKPSWH
GUHCP12MPCUGLSPI
GUHCS21LPCUGLSBL
GUHCS21LPCUGLSPI
GUHCS21SPCUGLSBL
GUHCS21MPCUGLSBL
GUHCS21MPCUGLSBK
GUHCN58IGLBK
GUATP4GMSRB
GUATP4GMSRK
GUCS13PUSASLG
GUCS13PUSASBK
GUCS13PUSASPI
GUHCP13SKB4GBR
GUHCP13LKB4GBR
GUHCP13MKB4GBR
GUHCP13SKB4GGR
GUHCP13LKB4GGR
GUHCP13MKB4GGR
GUHCN61LS4GLP
GUHCP13LPCUGL4GPI
GUHCP12LKSMAGR
GUHCP12LKSMAPI
GUHCP12MKSMAGR
GUHCP12MKSMAPI
GUHCP12SPUVQTMLBE
GUHCP12SLSVSBL
GUHCP12SLSVSCR
GUHCP12LLSVSGP
GUHCP12MLSVSGP
KLHCP12LCHTUGLB
KLHCP12LCHTUGLGO
KLACA2SILCHBK
KLHCN65SLFKPI
KLHCN61SLFKPI
KLHCP12MCHTUGLB
KLHCPXKICKC
KLACAPSILGLBK
KLHCP13LKHTUGLP
KLACA3SILKHBK
KLHCN61IKPUBK
KLHCP13XPKMK
KLHCP13XSAKHBK
KLHCP13XSAKHSL
KLHCP12LSAKICKCBK
KLCS133KHBK
GUBKP13S4GMGBL
GUBKP13M4GDBL
MWYX2ZM/A
MX002ZM/A
MWYN2ZM/A
ENV-AI12M-EP1
ENV-AI12-EP4-K
GSP-MGS-AI12M-B
GSP-MGS-AI12M-O
GSP-MGS-AI12PM-O
GSP-MGS-AI12-K
GSP-MDB-AI12PM-K
GSP-MDB-AI12PM-P
GSP-MDB-AI12-B
GSP-MDB-SS20U-B
GSP-MDB-SS21P-V
GSP-MDB-SS21P-R
GSP-MDB-SS21U-K
GSP-MDB-SS21-K
GSP-SIL-AI11-E
GSP-SIL-AI11-R
GSP-SIL-AI12M-E
GSP-SIL-AI12M-R
GSP-SIL-AI12PM-B
GSP-SIL-AI12-K
GSP-SIL-AI12-V
GSP-SIL-AISE2-E
GSP-SIL-SA12-K
GSP-SIL-SA32-K
GSP-SIL-SA32-P
GSP-SIL-SA42-K
GSP-SIL-SA42-R
GSP-SIL-SA52-K
GSP-SIL-SA52-S
GSP-SIL-SA71-K
GSP-SIL-SA72-K
GSP-SF-AI11PM-K
GSP-SF-AI11P-K
GSP-SF-AI11-B
GSP-SF-AI12M-B
GSP-SF-AI12-K
GSP-SF-AI12-B
GSP-SF-HP30-K
GSP-SF-HP40L-K
GSP-SF-HP40P-K
GSP-SF-XR10L-K
GSP-SPC-SA52
GSP-SPC-SA72
GSP-SPC-SS21P
GSP-SPC-SS21U
GSP-SPC-SS21
GSP-SPS-AI12-K
GUHCP13SPU4GHBR
GUHCP13SPU4GHBK
GUHCP13LPU4GHBR
GUA2UCG4GD
GUAPUCG4GK
GUHCP13XPCUGL4GBK
GUHCP13SPSASBBK
GUHCP13M4GMGBL
GUHCP13L4GMGBL
GUHCP13L4GMGBR
GUHCP13L4GMGGR
GUHCP13X4GMGBL
GUHCP13L4GMGPI
GUHCP13X4GDPI
GUHCP12L4GDBR
GUHCP12L4GDGR
GUHCP12L4GDPI
GUHCP12M4GDBR
GUHCP12M4GDGR
GUHCP12M4GDPI
GUHCP13M4GMRBL
GUHCP13M4GMRBR
GUHCP13S4GMRBL
GUHCP13S4GMRPI
GUHCP13L4GMRGR
GUHCP13X4GMRBL
GUHCP13L4GMRPI
GUHCP13XPSASBPI
GUHCS21LLSVSBK
GUHCS21MLSVSBK
GUHCP12SLSVSBW
GUHCP12MLSVSBW
GUHCP13LLG4GGO
GUHCP12LKMABBL
GUHCP12MKMABBL
GUHCP13LKMABBL
GUA2UNMK
GUAPUNMP
GUACA2LSVSGP
HOCO-AI12PM-001
FSD1001
FSD1002
FSD1003
KLHCP13MSSKCK
KLACA2SILCHWH
KLACA3SILCHWH
KLACAPSILCHWH
KLHCP12LSLCHWH
KLHCP12MSLKHBK
KLACAPSILGLWH
KLHCP13LGKCD
KLHCP13XGKCS
KLHCP13XSLKHBK
KLHCP13LSLKHP
KLHCP13XSLKHP
KLHCS21MKTR
KLHCP13XCKTR
KLHCP13LSAKICKCSL
KLACAPSILRSGWH
KLHCS21MSAKICKCSL
KLHCP12MCHTRO
KLAPUCHGP
KLHCP12LCFNRC
KLHCS21LCFNRCPI
KLHCS21LCFNRC
KLHCS21MCFNRCPI
KLHCS21MCFNRC
KLHCP12SCIR
KLHCP12MCIR
KLHCP12MSILKRBK
KLHCP12MGLBK
KLHCP12SPCKHML
KLHCP12MPCKHML
KLFLBKSP12SFKICKC
KLHCS21MSLFKBK
KLFLBKP12SSAKICKCBK
KLHCP12MCKTR
KLHCS21MPCUSKCBK
KLHCP12LKCGLSL
KLHCP12MROPI
KLHCP12SKLMLGR
KLHCP12SPCUMIKPI
KLFLBKP12SIKMSBK
KLHCP12SIKMSBK
KLHCP12MIKMSSL
KLHCP12LSAKICKCSL
KLHCP12MSAKICKCBK
KLCS133RSGSFBK
EF-EA326PWEGWW
BHR4981GL
GUHCN58TPESI
GUHCN58TPUWHGLG
EF-QN985TTEGEU
EF-QN980TTEGEU
EF-QG988TTEGEU
EF-GN980CBEGEU
EF-GG996CWEGWW
EF-JA525CTEGEU
EF-EA426PBEGWW
EF-EA725PWEGWW
EF-VN980LAEGEU
EF-VG996LAEGWW
EF-NG985PJEGEU
EF-RG996CBEGWW
EF-ZG996CJEGEE
EF-QA326TBEGWW
TAC-8596311156779
TAC-8596311156793
TAC-8596311156786
GUHCP13XPSASBBL
GUHCP13XPSASBGR
GUHCP13XPSASBBK
GUHCP13LPSASBBL
GUHCP13LPSASBGR
GUHCP13LPSASBBK
GUHCP13LPSASBPI
GUHCP13MPSASBBL
GUHCP13MPSASBBK
KLHCP13XSSKCI
KLHCP13LSLKHLP
KLHCP13LSSKCW
CC100TC01
IMM-CHG-2IN1-GD
CC114TC01
CC127CC02
CC50GC02
TAC-8596311123030
HOCO-CHG-N1-K
CD155DZ01
ENV-CHG-EN01-W
PRIO-CHG-001-W
EP-TA20EWEUGWW
EP-TA20EWENGEU
EP-TA20EBENGEU
SJ379USB01
CD153DZ01
CD153DZ02
GUCBMSVSLG
WXJK-F01
WXJK-F02
mvhx2hc/a
5399-823-309
A6941237136558
LEN-HD800-K
LEN-HE05-K
LEN-HE05-W
LEN-HF130-K
LEN-HF130-R
LEN-HF130-W
209745-201
RM-6941399012660
A8809785455249
EP-T4510XBEGEU
EP-T1510XBEGEU
EP-T6530NBEGEU
EF-BX200PJEGWW
EF-BX200PSEGWW
EP-DX510JWEGEU
EF-QS906CTEGWW
EF-QX200TVEGWW
EF-XG990CVEGWW
EF-XG990CWEGWW
EF-MS906CNEGWW
EF-MS906CWEGWW
ET-SXR87LBEGEU
ET-SXR86SNEGEU
ET-SXR87LNEGEU
ET-SXR87LPEGEU
ET-SHR88SWEGEU
ET-SHR89LSEGEU
ET-SHR89LBEGEU
ET-SHR88SBEGEU
ET-SHR89LNEGEU
ET-SHR88SGEGEU
ET-SHR88SNEGEU
ET-SFR88SBEGEU
ET-SFR89LBEGEU
ET-SFR89LGEGEU
ET-SFR88SGEGEU
ET-SFR88SSEGEU
ET-SFR89LSEGEU
ET-SFR88SWEGEU
ET-SFR87LBEGEU
ET-SFR87LPEGEU
EF-PF711TNEGWW
EP-TA220NBEGEU
EF-RS908CWEGWW
EF-RS901CVEGWW
EF-RS901CNEGWW
EF-RS906CVEGWW
EJ-PS908BWEGEU
EJ-PT730BGEGEU
EJ-PT870BAEGEU
EJ-PT870BNEGEU
EF-PS908TVEGWW
EF-PS908TMEGWW
EF-PG990TWEGWW
EF-GG990TNEGWW
EF-GG990TWEGWW
EF-GS906TNEGWW
EF-GS901TNEGWW
EF-GS906TWEGWW
EF-ZS906CBEGEE
EF-ZS901CEEGEE
EF-ZG990CMEGEE
EF-NS901PBEGEE
EF-NS906PBEGEE
EF-QA036TBEGEU
EF-QA036TTEGEU
EF-QA336TBEGWW
EF-QA336TTEGWW
EF-QA536TBEGWW
EF-QA536TTEGWW
EJ-PS908BQEGEU
EJ-PS908BGEGEU
EP-P2400TWEGEU
EP-H5300CBEGEU
HOCO-CHG-C12-K
HOCO-CHG-N1-LC-W
SPIG-8809811857351
AP1002
AP1001
IMM-CHL-H6-S
CMS3001Q
CS1001
GUWMS4GTLBK
GUWMS4GTLBR
GUWMSSASLPI
GUWMSSASLGO
GUWMSSASLBK
UG-MM123
WOZ-WBB20BK
WOZ-WBB21BK
WOZ-WSB3BK
WOZ-WSB1BK
mmmq3zm/a
mm6f3zm/a
GPX4026GL
RMH2011
BHR4558GL
EI-T5300MBEGEU
EI-T5300KMEGEU
EI-T5300KBEGEU
EI-T7300MLEGEU
EI-T7300BBEGEU
NUN4126GL
DZN4019TW
YTC4040GL
XM-6971308400219
XM-6971308400486
XM-6971308400356
XM-6971308400271
XM-DMP10P-W
DYS-6925281948312
XM-DMV10-WH
XM-DMXR-WH
BRN-MQ5200WH
HAY-6971664931419
NUN4056GL
DLNG-EDG155
KRUPS-KP123B
XM-HOTO-6972140850354
BHR4518GL
KQJHQ01ZM
XM-HOTO-6972140850009
XM-HOTO-6972140850279
CJXJSQ04ZM
DYS-5025155017838
BL-E856E
BRN-4210201287605
BL-T811E
BRN-4210201167655
BRN-4210201131779
BL-BG120E
PNS-5025232846009
BL-E756E
XM-6970237660749
BRN-4210201400424
OC-6970810550252
BRN-4210201223276
PHI-8710103818946
BL-C332E
BL-C419E
BL-C619E
BL-C319E
BL-C1225E
ORB-4210201396925
ORB-4210201245971
ORB-4210201207955
ORB-4210201233879
ORB-4210201308829
ORB-4210201241331
ORB-4210201272144
ORB-4210201193616
ORB-4210201193678
BL-ST330E
BL-ST389E
BL-ST397E
BRN-4210201072676
BRN-4210201072737
BRN-4210201072799
BRN-4210201072829
BRN-4210201115809
BRN-4210201076520
BRN-4210201262916
PHI-8710103659242
PHI-8710103805649
PHI-8710103805601
PHI-8710103805595
PHI-8710103805625
PHI-8710103850366
PHI-8710103659259
PHI-8710103633075
ORB-4210201850267
ORB-4210201299813
BL-7001PE
BL-T831E
BL-6613DE
BRN-4210201107958
HP-6GX00E
HP-W1A56A
SDCZ50-128G-B35
P-SDU32GU185GW-GE
SDCZ50C-032G-B46T
SDCZ50C-016G-B46T
SDCZ430-064G-G46
SDCZ73-256G-G46
SDSQUNR-128G-GN3MA
SDCZ48-032G-U46B
HLK4041GL
SM-T225NZAAEUE
SM-T225NZSAEUE
SM-T220NZAAEUE
SM-T220NZSAEUE
SM-X200NZSAEUE
SM-X205NZAAEUE
SM-X200NIDAEUE
SM-T736BLIAEUE
SM-T733NZKAEUE
SM-T733NZSAEUE
SM-T976BZNAEUE
SM-X700NZSAEUE
SM-X800NIDAEUE
HW-53010NWP
ALC-15033DRBL18
ALC-1SBK332
ALC-1SEGN-3/32
ALC-1V5007UBK232
ON-8PGN-5G-12/256
ON-NORD2BL-8/128
ON-NORDCEBK-5G-12/256
ON-NORDCES-5G-12/256
OPPO-A16SBK-4/64
OPPO-A16SBL-4/64
RM-GT2WH-5G-12/256
RM-GT2WH-5G-8/128
SM-A035GZKGEUE
SM-A035GZRGEUE
SM-A127FZKKEUE
SM-A127FZWVEUE
SM-A135FZKKEUE
SM-A135FLBUEUE
SM-A135FLBKEUE
SM-A135FLBVEUE
SM-A135FZWKEUE
SM-A226BZAVEUE
SM-A226BLVUEUE
SM-A226BZAUEUE
SM-A225FZKGEUE
SM-A326BZBUEUE
SM-A528BZKDEUE
SM-A528BLGDEUE
SM-A528BLVDEUE
SM-A528BZWDEUE
SM-F926BZSGEUE
SM-M127FZGVEUE
SM-M225FZKGEUE
SM-M225FLBGEUE
SM-M526BZKDEUE
SM-M526BLBDEUE
SM-M526BZWDEUE
SM-G780GZBDEUE
SM-G780GZODEUE
SM-G781BZBDEUE
SM-G781BZODEUE
SM-G780GLVDEUE
SM-G780GZWDEUE
SM-G780GZRDEUE
SM-G781BLVDEUE
SM-G781BZGDEUE
SM-G988BZWDEUE
SM-G991BZVDEUE
SM-G991BZADEUE
SM-G991BZIGEUE
SM-G996BZSDEUE
SM-G990BZAGEUE
SM-G990BLVGEUE
SM-G990BLGDEUE
SM-G990BLGGEUE
SM-G990BZWDEUE
SM-G990BZWGEUE
SM-G996BZVDEUE
SM-G996BZKGEUE
SM-G996BZSGEUE
SM-G996BZKDEUE
SM-G996BZVGEUE
SM-F711BZKEEUE
SM-F711BZKAEUE
SM-F711BZEEEUE
SM-F711BZGEEUE
SM-F926BZKDEUE
SM-F926BZKGEUE
AP-I11PGR256
AP-I11PGN512
AP-I12MGN64
AP-I12PSV256
AP-I12BL128
AP-I12GN128
AP-I12BK128
AP-I12BK64
AP-I12BL64
AP-I12GN64
AP-I12VI64
AP-I12RED64
AP-I12WH64
AP-I13RED128
HW-P30CR-6/128
HW-P50POCKETWH-8/256
HW-P50PBK-8/256
HW-Y6PVI-3/64
MT-EDGEBK-5G-6/128
MT-MOTOG50-5G-4/128
OPPO-A54BK-5G-4/64
OPPO-A94BL-5G-8/128
OPPO-A94BK-5G-8/128
OPPO-FINDX3LBL-5G-8/128
OPPO-RENO5LITEVI-4/128
OPPO-RENO5ZBL-8/128
OPPO-RENO5ZBK-8/128
OPPO-RENO6PBK-12/256
OPPO-RENO6BL-5G-8/128
PAN-KX-TU110EXB
RM-8IVI-4/128
RM-8IBK-4/128
RM-8IBK-4/64
RM-8IVI-4/64
RM-9PPGN-5G-6/128
RM-C11GR-4/64
RM-C21YBL-3/32
RM-C21YBK-3/32
RM-C25YBL-4/64
VV-Y21BL-4/64
XM-MINT10BL-5G-4/64
XM-MINT10CHS-5G-4/64
XM-MINT10GR-5G-4/64
XM-MINT9PGN-6/128
XM-MI10TLGR-5G-6/64
XM-MI11L5GGN8128
XM-MI11LNEBL-5G-8/256
XM-MI11LNEBK-5G-8/256
XM-MI11TBL-5G-8/128
XM-MI11TPGR-5G-8/256
XM-MI10WH-4/128
XM-MI10GR-4/128
XM-MI10GR-4/64
XM-MI9ATGR-2/32
XM-MINT10SGR-6/128
XM-MINT11GR-4/128
XM-SMTWBIPUP-E
XM-SMTWNEO-R
XMAMAZVGLW
MME73ZM/A
NGE8-01
NGCX-02
NGW2-02
GE-SMTW-B57-K
FB417BYBY
FB418BKCR
FB507BKBK
FB507GYSR
GE-SMTW-T70-K
QCY-6957141405048
MLWK3TY/A
HW55033756
NGS1-01
HW-55035195
LEN-HQ08-K
LEN-HT30-W
LEN-HT30-K
LEN-HT30-P
LEN-HT30-E
LEN-HT38-K
LEN-HT38-W
MGYJ3ZMA
JBLUAEAP-K
HAY-6971664931464
PAMU-T5P-S
PAMU-T6C-K
PAMU-T5P-K
BLITZ-8596311160165
JOY-6941237151636
JOY-6941237151629
JOY-6941237144591
JOY-6941237144607
QCY-8596311165825
QCY-8596311165832
HAY-6971664930146
HAY-6971664930399
HAY-6971664931792
HAY-6971664931112
PHT14442
SM-R850NZSAEUE
G010-02430-11
G010-02430-10
G010-02429-10
HW55026783
JBR-ELITE3-B
JBLFREE2-W
JBLL500-W
JBLT120TWS-W
JBLT225TWS-B
JBLT225TWS-S
LEN-HT05-W
LEN-HT18-K
LEN-SMTWS2P-K
LEN-SMTWS2-R
RM-B2-K
RM-BA2-K
RM-BAPRO-K
RM-BQ2-B
SM-R177NZKAEUH
SM-R177NZWAEUH
SM-R180NZKAEUE
SM-R180NZWAEUE
SM-R190NZKAEUE
SM-R190NZSAEUE
SM-R190NZVAEUE
SM-R865FZDAEUE
SM-R860NZKAEUE
SM-R860NZDAEUE
SM-R870NZKAEUE
SM-R870NZGAEUE
SM-R890NZKAEUE
MKMX3SE/A
GE-SMTW-F8P-W
GE-SMTW-F8P-K
HAY-6971664931358
GE-SMTW-HW12-K
GE-SMTW-K88H-S
GE-SMTW-K88H-K
HAY-6971664930863
HAY-6971664931433
J-7312350339949
J-7312350339888
J-7312350339758
J-7312350338478
J-7312350338133
J-7312350338119
J-7312350337570
J-7312350337198
J-7312350330618
J-7312350301892
J-8005125617197
J-8005125174201
J-8005125173457
J-8005125173396
J-8005125173389
J-8005125172962
J-8005125172955
J-8005125172948
J-8005125172832
J-8005125172719
J-8005125172658
J-8005125172634
J-8005125172474
J-8005125171644
J-8005125171590
J-8005125171064
J-8005125170791
J-8005125152902
J-8005125151127
J-8005125149285
J-4059779028605
J-4059779020432
J-4059779015759
J-4059779015216
J-4059779015063
J-4059779013410
J-6944588205225
J-6944588205089
J-8059591428009
J-8059591427965
J-8059591427873
J-8059591425480
J-8059591424209
J-8059591421345
J-8908007095697
J-8908007095680
J-8908007095673
J-8908007095499
J-8908007095420
J-8908007095390
J-8908007095369
J-8908007095352
J-8908007095345
J-8908007095338
J-8908007095321
J-8908007095277
J-8908007095260
J-8908007095246
J-8908007095239
J-8908007095154
J-8908007095116
J-8908007095055
J-8908007095031
J-8908007095024
J-8908007095000
LEGO-76901
LEGO-76390
LEGO-76387
LEGO-76383
LEGO-76194
LEGO-76190
LEGO-76189
LEGO-76186
LEGO-76182
LEGO-76157
LEGO-75550
LEGO-75547
LEGO-75546
LEGO-75317
LEGO-75310
LEGO-75306
LEGO-75305
LEGO-75302
LEGO-75298
LEGO-75295
LEGO-75283
LEGO-75257
LEGO-71756
LEGO-71754
LEGO-71753
LEGO-71747
LEGO-71740
LEGO-71737
LEGO-71735
LEGO-71732
LEGO-71730
LEGO-71700
LEGO-71393
LEGO-71392
LEGO-71391
LEGO-71390
LEGO-71389
LEGO-71388
LEGO-71385
LEGO-71367
LEGO-71365
LEGO-71360
LEGO-60304
LEGO-60301
LEGO-60292
LEGO-60282
LEGO-60281
LEGO-60280
LEGO-60277
LEGO-60276
LEGO-60275
LEGO-60265
LEGO-60253
LEGO-60238
LEGO-60197
LEGO-43195
LEGO-43194
LEGO-43193
LEGO-43187
LEGO-43185
LEGO-42129
LEGO-42128
LEGO-42125
LEGO-41940
LEGO-41938
LEGO-41937
LEGO-41936
LEGO-41935
LEGO-41933
LEGO-41932
LEGO-41931
LEGO-41688
LEGO-41687
LEGO-41686
LEGO-41685
LEGO-41683
LEGO-41682
LEGO-41681
LEGO-41679
LEGO-41671
LEGO-41669
LEGO-41448
LEGO-41444
LEGO-41443
LEGO-41441
LEGO-41168
LEGO-31203
LEGO-31120
LEGO-31114
LEGO-31111
LEGO-31088
LEGO-31058
LEGO-21171
LEGO-21168
LEGO-21167
LEGO-11015
LEGO-11013
LEGO-11008
LEGO-10961
LEGO-10957
LEGO-10953
LEGO-10952
LEGO-10948
LEGO-10947
LEGO-10946
LEGO-10931
LEGO-10930
LEGO-10929
LEGO-10927
LEGO-10915
LEGO-10776
LEGO-10774
LEGO-10773
LEGO-10772
LEGO-10714
LEGO-10700
LEGO-10698
LEGO-10696
LEGO-10280
J-50743646881
J-50743638497
J-50743633256
J-4008789707291
J-4008789706706
J-4008789706690
J-4008789705778
J-4008789705044
J-4008789704801
J-4008789704559
J-4008789704535
J-4008789704511
J-4008789704153
J-4008789704146
J-4008789703880
J-4008789703859
J-4008789703354
J-4008789703200
J-4008789702401
J-4008789702296
J-4008789701794
J-4008789700773
J-4008789700742
J-4008789700711
J-4008789700704
J-4008789700247
J-4008789700223
J-4008789700117
J-4008789700087
J-4008789700070
J-4008789700063
J-4008789700032
J-4008789700001
J-4008789094353
J-4008789093448
J-4008789093219
J-4008789091406
J-4008789067654
J-4008789053756
J-4005556810833
J-4005556297665
J-4005556290253
J-4005556167746
J-4005556165919
J-4005556165902
J-4005556165841
J-4005556164233
J-4005556152544
J-4005556150359
J-4005556135356
J-4005556129799
J-4005556129737
J-4005556129720
J-4005556129706
J-4005556125517
J-4005556105953
J-4005556100538
J-4005556050932
J-8027352006315
J-8027352006032
J-8027352004038
J-8027352004021
J-8027352001839
J-8027352001822
J-8027352001075
J-657092854631
J-657092782545
J-657092697368
J-657092630143
J-657092629277
J-657092627419
J-657092600047
J-657092524800
J-657092438251
J-657092438152
J-657092436233
J-657092435229
J-657092434284
J-657092430057
J-657092423929
J-657092321959
J-657092285138
J-657092234570
J-657092210536
J-657092208151
J-657092201565
J-657092192511
J-657092190043
J-657092189917
J-657092174104
J-657092165003
J-657092150023
J-657092129678
J-657092127063
J-657092113851
J-657092109564
J-657092107805
J-657092107416
J-657092106433
J-657092105443
J-657092103876
J-4001167829998
J-4001167828663
J-4001167703984
J-4001167702543