Facebook Pixel

Campania “Valentine's Day” - 01.02.2022 - 14.02.2022
- Regulament de organizare –


Descrierea campaniei:
Campania “Valentine's Day", desfasurata in perioada 01.02.2022 – 14.02.2022, este organizata de S.C. Mobino Enterprise S.R.L. (denumit in continuare “Mobino” sau “Organizator”) cu sediul in Str. Drumul Padurea Neagra Nr. 19-85, Bloc Corp 19A10, Etaj 3, Ap32, Sector 1, Bucuresti, Romania Cod Unic de Inregistrare RO43619664, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/1249/2021, reprezentata legal de domnul Mantarau Silviu, in calitate de Administrator.
In momentul intrarii in Campanie, acceptati responsabilitatea exclusiva pentru a decide daca participarea dumneavoastra este legala conform oricarei jurisdictii aplicabile pentru dumneavoastra. Intrand in Campanie, dumneavoastra sunteti de acord cu aceste “Reguli oficiale” si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei.


1.– ELIGIBILITATE
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de 18 ani (implinita la data inceperii campaniei), cu capacitate deplina de exercitiu.
Pentru a asigura dinamica vanzarii si disponibilitatea stocului de produse ce intra in prezenta campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a limita cantitatea de produse care poate fi achizitionata de fiecare comparator persoana fizica sau juridica, dupa cum urmeaza:
-Nu exista o limitare asupra numarului de coduri achizitionate.


2 – PERIOADA SI LOCATIA CAMPANIEI
Campania se desfasoara pe www.mobino.ro
Perioada de desfasurare a Campaniei (“Perioada Campaniei”):
• Campania se desfasoara online in perioada 01.02.2022, ora 11:00 pana pe 14.02.2022, ora 23:59


3 – DREPTUL LA PARTICIPARE

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica si/sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse in campania Valentine's Day de pe www.mobino.ro in limita stocului disponibil pe www.mobino.ro, conform art.1. din prezentul Regulament. 


4 - INFORMATII PRIVIND PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE

Produsele implicate in Campanie: toate produsele participante in campanie vor fi semnalizate pe site-ul www.mobino.ro, prin bannere sau pagina dedicata pentru Valentine's Day.
Produsele comandate vor fi livrate in termen de 3-5 zile lucratoare de la confirmarea comenzii, in functie de volumul livrarilor programate si disponibilitatea curierilor. In orice caz, va vom informa asupra preluarii coletelor dumneavoastra si statusului livrarii.
Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil.
In cazul in care stocul de produse cu acelasi cod este epuizat, nu vom mai putea onora comenzile dumneavoastra.
In cazul reaprovizionarii, produsele vor fi afisate pe site, Organizatorul neasumandu-si obligatia informarii prealabile a cumparatorului in privinta reactualizarii stocurilor.


5 - CONDITII GENERALE
Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.
Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.
Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.


6 – DREPTUL DE RETRAGERE. LIMITAREA RĂSPUNDERII
In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la acesta Campanie.
In cazul in care produsul achizitionat prin plasarea unei comenzi on-line “contract incheiat la distanta” in timpul campaniei nu satisfice cerintele sau standardele dumneavoastra, indiferent de motiv, in calitate de consumator aveti dreptul de a va retrage din contract.
Fac exceptie de la aceasta prevedere produsele care nu pot fi returnate, conform art.16 din O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si anume, produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator, băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla, înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare.
Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile. Acest termen se calculeaza de la data primirii produsului.
In cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, termenul de 14 zile se calculeaza din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs.
In cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, termenul de 14 zile se calculeaza din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese.
In situatia in care renuntati la cumparare in termenul prevazut mai sus, va vom restitui sumele incasate ca pret al produselor. Rambursarea sumelor se va face in cel mult 14 zile de la data denuntarii contractului de catre consumator. Cheltuielile de returnare a produselor, in situatia exercitarii dreptului de retragere din contractul la distanta (comanda online) sunt, in acest caz, in sarcina comerciantului.
Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.


7 - LEGISLATIE SI LITIGII
Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana.


8 - REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant la locatia Campaniei/ pagina de internet a Campaniei.


9 - FORTA MAJORA
Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.
Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.


10 - INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.


11 .- PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.
2. Organizatorul actioneaza in calitate de Operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si
desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul consimtamantului obtinut in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):
a. organizarea si desfasurarea Campaniei, ofertarea si acordarea discounturilor la produsele participante;
b. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul persoanelor vizate);
c. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor
vizate);
d. prelucrari automate, inclusiv profilare; (consimtamantul persoanelor vizate);
e. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);
f. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Mobino in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur
produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;
g. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discounturilor afisate;
h. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de
marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);
i. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).
In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.


Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal
Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:
➢ Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.
➢ Altor societati din Grup;
➢ Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing);
➢ Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;
➢ Furnizorii produselor participante la Campanie;
➢ Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).


Durata de pastrare a datelor
Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.


Drepturile persoanelor vizate
Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
➢ Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
➢ Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
➢ Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
➢ Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
➢ In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
➢ In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
➢ In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
➢ In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.
Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:
In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)
Adresa de Corespondenta: Strada Balantei, Nr. 46, Sat Petresti, Comuna Corbeanca, Jud Ilfov
E-mail: [email protected]
Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea,
pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.
Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail [email protected].
De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.


12 - TEMEIUL LEGAL
Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, legislatia privind publicitatea.
Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului. In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.
Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.


Organizator
SC Mobino Enterprise SRL
Mantarau Silviu – Administrator


Anexa 1


Produsele participante in campania “Valentine's Day” 01.02.2022-14.02.2022 sunt:

Cod Produs:

sku
EP-DG930IBEGWW
EP-TA800NBEGEU
EP-TA20EWEUGWW
EP-TA220NBEGEU
EP-TA20EBECGWW
SM-R860NZDAEUE
BHR4272GL
SM-R870NZKAEUE
JBLGO2-B
JBLGO2-K
EP-DA705BBEGWW
JBLFLIP5-B
SM-R860NZSAEUE
EF-PG99PTBEGWW
EI-T5300BBEGEU
XM-MI11L5GGN8128
JBLGO2-S
RM-C25YBL-4/64
RM-C21YBK-3/32
LEN-HQ08-K
RM-C21YBL-3/32
ORB-4210201138532
RM-C21BK-4/64
JBLCLIP3-B
RM-C11GR-4/64
RM-C11BL-4/64
BL-C1300E
GE-SMTW-W26-K
RM-C11GR-2/32
BHR4358GL
JBLFREE2-K
RM-C11BL-2/32
SM-T225NZAAEUE
BL-AS200E
EI-T5300KBEGEU
LEN-HE05-K
JBLCHARGE4-GD
BRN-4210201282112
HW55025791
RM-8BK-5G-4/64
PAN-KX-TU110EXC
PAN-KX-TU110EXB
LEN-HT30-E
ET-FA525TTEGEU
OPPO-RENO6BL-5G-8/128
OPPO-FINDX3LBL-5G-8/128
OPPO-A54SBL-4/128
ORB-4210201193678
LEN-HT18-W
LEN-HT30-K
LEN-HT30-W
XM-SMTWBIPUP-E
LEN-SMTWS2P-K
LEN-HT05-W
LEN-HE05-W
LEN-HT38-W
LEN-HT30-P
RMH2011
JBLFLIP5-E
JBLCLIP4-K
JBLCLIP3-E
OPPO-A54VI-5G-4/64
BRN-4022167330307
GP-TOU020SA
NK-C20BL-2/32
EP-TA800NWEGEU
EF-BP610PPEGEU
EF-EA326PBEGWW
FB511BKBK
FB417BKNV
JBLCLIP3-Y
BL-E756E
GE-SMTW-K88H-K
ORB-4210201299158
SM-T225NZSAEUE
EI-T5300MBEGEU
HW-P30CR-6/128
AP-I12WH64
AP-I12GN256
AP-I12MWH256
AP-I12MRED256
AP-I12MGN256
EF-QA225TTEGEU
RM-6941399012660
LEN-HT18-K
GUHCP13MPSASBBK
EF-EA525PWEGWW
KLHCS67TRDFKBK
KLHCS69TRDFKBK
G010-02430-11
BH577JTT01
LEN-HT38-K
JBLT205BT-CG
MX7V2ZM/A
FB507BKBK
AP-I11PGN512
AP-I11PGR256
CJ-EKPQ04
AP-I11PGN256
HW55026820
EF-ZG990CVEGEE
EP-P4300TBEGEU
EF-FF926LAEGWW
SM-T976BZNAEUE
EF-QA326TBEGEU
EI-T5300KMEGEU
EF-BT630PNEGEU
RM-BANEO-W
RM-B2-K
BL-ST397E
ORB-4210201308829
JBLT120TWS-W
JBLFREE2-W
KLHCP13LSSKCI
GUHCP13LPSASBBK
GUHCP13XPSASBBK
TAC-8596311156229
TAC-8596311156175
EF-PG996TVEGWW
EF-PG988TJEGEU
KLHCP12SSILKRBK
GUHCP13M4GMGBL
GSP-SF-SA52-K
GSP-SF-SA32-B
GSP-CVD-SA52-K
GSP-SIL-001-AIRP-W
GSP-SIL-001-AIRP-K
ENV-AI12-EP1
GUHCS21LLSLMGBK
G010-02430-10
G010-02158-00
SM-R850NZSAEUE
BH639M01
BH587M01
BH669MXX01
MIC-F-SS21P-001
MIC-F-SS21P-002
MIC-F-SA52-001
MIC-F-SA51-001
MIC-F-A12PPM-001
KSSLAMRBL
EP-DG930DWEGWW
FB507RGPK
FB418BKBK
FB417BKBK
JBLFLIP5-GD
JBLCHARGE4-Y
JBLCHARGE4-R
HW55030166
HK-GOPLAY-W
PPDML-D01
XM-SMTWNEO-R
PHT14705
BRN-4210201107958
BL-T831E
BRN-4022167300263
BRN-4022167004000
SM-M526BLBDEUE
SM-M225FLBGEUE
SM-M225FZKGEUE
SM-A528BZWDEUE
YTC4040GL
GSP-RING-001-S
GSP-RING-001-RG
GSP-RING-001-P
GSP-RING-001-G
GSP-RING-001-KS
GSP-RING-001-KG
GE-SMTW-K88H-GD
ORB-4210201850267
EF-QT220TTEGWW
EF-ZG990CWEGEE
AP-I12PGP256
SM-T976BZSAEUE
SM-T736BZSAEUE
SM-T736BZKAEUE
SM-X200NZSAEUE
SM-X200NZAAEUE
EF-QA226TBEGEU
SM-T736BLGAEUE
ALC-1V5007UBK232
SM-M127FZKVEUE
SM-A528BLVDEUE
ALC-15033DRBL18
SM-G780GZBDEUE
SM-A528BZKDEUE
RM-BWPRO-YE
RM-BWPRO-E
ORB-4210201193616
BL-C1225E
GE-SPKR-A10-R
GE-SPKR-A10-GD
GE-SPKR-A10-S
GE-SPKR-A10-B
BHR4499GL
LEN-SMTWS2-R
LEN-HF130-W
LEN-HF130-R
LEN-HF130-K
JBLLFREE-W
JBLL500-R
WXJK-F02
WXJK-F01
CD153DZ01
SJ379USB01
ENV-CHG-EN01-W
CD155DZ01
GSP-WCHG-002-K
GSP-WCHG-001-K
CC50GC02
CC127CC02
KLHCP13LSSKCW
KLHCP13XSSKCI
KLHCP13SSSKCW
KLHCP13SSSKCP
GUHCP13MPSASBBL
GUHCP13LPSASBGR
GUHCP13LPSASBBL
GUHCP13XPSASBBL
TAC-8596311121593
TAC-8596311121609
TAC-8596311156212
TAC-8596311156199
TAC-8596311156151
EF-RG988CSEGEU
EF-ZN985CBEGEU
KLHCP12SIKMSBK
KLFLBKP12SIKMSBK
KLHCP12SGLBK
KLA2UCHGD
KLHCS21LKTR
KLHCP13XSLKHP
KLHCP13MSLKHLP
KLHCP13MSSKCW
GUHCP13LKMABBL
GUHCP12MKMABBL
GUHCP13MLG4GGO
GUHCS21SLSVSBK
GUHCP13X4GMGBL
GUHCP13MKMABBL
GUHCP13LKMABPI
GUHCP13XKMABPI
GUHCP13XKMABBL
GUHCP13SKMABPI
GUHCP12M40GPVI
GUATSGER
GUATSGEP
GUATSGEO
GUATSGEB
GUHCP13SPSASBBK
GUHCP12MLG4GSI
GUHCP12LLG4GSI
GUHCP12SPU4GHBK
GSP-SPS-AI12-R
GSP-SPS-AI12-B
GSP-SPS-AI12-E
GSP-SPS-AI12-K
GSP-SPS-AI12PM-R
GSP-SPS-AI12PM-B
GSP-SPS-AI12PM-E
GSP-SPS-AI12PM-K
GSP-SPS-AI12M-R
GSP-SPS-AI12M-B
GSP-SPS-AI12M-E
GSP-SPS-AI12M-K
GSP-SPS-AI11-R
GSP-SPS-AI11-B
GSP-SPS-AI11-E
GSP-SPS-AI11-K
GSP-SPS-AI11P-R
GSP-SPS-AI11P-B
GSP-SPS-AI11P-E
GSP-SPS-AI11P-K
GSP-SPS-AI11PM-R
GSP-SPS-AI11PM-B
GSP-SPS-AI11PM-E
GSP-SPS-AI11PM-K
GSP-SPC-SS21
GSP-SPC-SS21U
GSP-SPC-SS21P
GSP-SPC-SS20
GSP-SPC-SS20U
GSP-SPC-SS20P
GSP-SPC-SN20
GSP-SPC-SN20U
GSP-SPC-SA72
GSP-SPC-SA52
GSP-SPC-SA32
GSP-SPC-SA12
GSP-SPC-HP30
GSP-SPC-HP30P
GSP-SPC-AI12
GSP-SPC-AI12PM
GSP-SPC-AI12M
GSP-SPC-AI11P
GSP-SPC-AI11PM
GSP-SF-XR10L-K
GSP-SF-SS21-B
GSP-SF-SS21-K
GSP-SF-SS21U-B
GSP-SF-SS21U-K
GSP-SF-SS21P-B
GSP-SF-SS21P-K
GSP-SF-SS20-B
GSP-SF-SS20-K
GSP-SF-SS20U-B
GSP-SF-SS20U-K
GSP-SF-SS20P-K
GSP-SF-SS20FE-P
GSP-SF-SS20FE-E
GSP-SF-SS20FE-K
GSP-SF-SA72-B
GSP-SF-SA72-K
GSP-SF-SA32-K
GSP-SF-SA12-B
GSP-SF-SA12-K
GSP-SF-HP40P-K
GSP-SF-HP40L-K
GSP-SF-HP40LE-K
GSP-SF-HP30-K
GSP-SF-HP30P-K
GSP-SF-HP30L-K
GSP-SF-HM30P-K
GSP-SF-AI12-B
GSP-SF-AI12-K
GSP-SF-AI12PM-B
GSP-SF-AI12PM-K
GSP-SF-AI12M-B
GSP-SF-AI12M-K
GSP-SF-AI11-B
GSP-SF-AI11-K
GSP-SF-AI11P-B
GSP-SF-AI11P-K
GSP-SF-AI11PM-B
GSP-SF-AI11PM-K
GSP-CVD-SA71-K
GSP-CVD-SA51-K
GSP-CVD-SA42-K
GSP-SIL-001-AIRP-R
GSP-SIL-001-AIRP-O
GSP-SIL-001-AIRP-V
GSP-SIL-001-AIRP-S
ENV-AI12-EP4-E
ENV-AI12-EP4-P
ENV-AI12-EP4-R
ENV-AI12-EP4-K
ENV-AI12-EP4-Y
ENV-AI12-EP4-B
ENV-AI12PM-EP4-E
ENV-AI12PM-EP4-P
ENV-AI12PM-EP4-R
ENV-AI12PM-EP4-Y
ENV-AI12PM-EP2
ENV-AI12M-EP2
ENV-AI12M-EP1
KLHCP13MCFNRCPI
KLHCP13LCFNRCPI
KLHCP13XCFNRCPI
KLHCP13SCFNRCPI
KLHCP13XSAKICKCBK
GUACA2LSVSBF
BH637M01
BH638M01
BH636M01
BH586M01
BH668MXX01
TAC-8596311139543
TAC-8596311139673
TAC-8596311139567
TAC-8596311139512
TAC-8596311155413
TAC-8596311155406
MIC-F-SS21U-001
MIC-F-SS20U-001
MIC-F-SS20P-001
MIC-F-SA72-004
MIC-F-SA72-001
MIC-F-SA71-001
MIC-F-SA41-001
MIC-F-SA31-001
MIC-F-SA21S-001
MIC-F-SA21-001
MIC-F-SA11-001
MIC-F-SA02S-004
MIC-F-SA02S-001
MIC-F-SA02S-002
MIC-F-SA02S-003
MIC-F-A12-001
MIC-F-A12P-001
MIC-F-A12M-001
MIC-F-A11-001
MIC-F-A11P-001
MIC-F-A11PM-001
HOCO-F-AI12-004
HOCO-F-AI12M-004
BH577JTT03
A6970379614679
A6970379616321
DZN4006GL
PHT14442
PAMU-T5P-B
PAMU-T5P-K
PAMU-T6C-W
PAMU-T6C-K
PAMU-T6-W
PAMU-T5P-S
EO-IC100BWEGEU
KSRIBBK
JBLT215BT-K
JBLT125BT-W
JBLT125BT-O
JBLT125BT-B
BHUBT102
BHUBT101
EF-QA325TTEGEU
ENV-EC6-LC-W
SJ201MIC01
SJ485USB02
SJ199IP01
SJ329USB01
CADSP-A01
CAKSX-D0G
ENV-EC5-TC-W
EP-DN975BBEGWW
GSP-MC2A-MC-S
GSP-FD2.1A-TC-K
GSP-FD2.1A-MC-K
GSP-FD2.1A-LC-K
GE-SMTW-T70-K
GE-SMTB-M4P-B
FB507GYSR
FB507RGNV
FB511GLPK
FB511GLNV
FB418BKCR
FB417BYBY
JBLHORIZON2-S
GE-SPKR-TG143- T
GE-SPKR-TG143-R
GE-SPKR-TG143-K
GE-SPKR-TG143-S
GE-SPKR-S32-TC
GE-SPKR-S32-RC
GE-SPKR-S32-BC
GE-SPKR-MG2-RK
GE-SPKR-MG2-E
GE-SPKR-MG2-R
GE-SPKR-MG2-K
GE-SPKR-MG2-S
NGW2-02
MG293VR/A
BRN-4210201167655
BL-E856E
CC121TC01
CC075TC01