Facebook Pixel

Campania “WOW Deals” - 08.12.2021 - 20.12.2021
- Regulament de organizare –


Descrierea campaniei:
Campania “WOW Deals" desfasurata in perioada 08.12.2021 – 20.12.2021 , este organizata de S.C. Mobino Enterprise S.R.L. (denumit in continuare “Mobino” sau “Organizator”) cu sediul in Str. Drumul Padurea Neagra Nr. 19-85, Bloc Corp 19A10, Etaj 3, Ap32, Sector 1, Bucuresti, Romania Cod Unic de Inregistrare RO43619664, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/1249/2021, reprezentata legal de domnul Mantarau Silviu, in calitate de Administrator.
In momentul intrarii in Campanie, acceptati responsabilitatea exclusiva pentru a decide daca participarea dumneavoastra este legala conform oricarei jurisdictii aplicabile pentru dumneavoastra. Intrand in Campanie, dumneavoastra sunteti de acord cu aceste “Reguli oficiale” si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei.


1.– ELIGIBILITATE
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de 18 ani (implinita la data inceperii campaniei), cu capacitate deplina de exercitiu.
Pentru a asigura dinamica vanzarii si disponibilitatea stocului de produse ce intra in prezenta campanie, Organizatorul isi rezerva dreptul de a limita cantitatea de produse care poate fi achizitionata de fiecare comparator persoana fizica sau juridica, dupa cum urmeaza:
-Nu exista o limitare asupra numarului de coduri achizitionate.


2 – PERIOADA SI LOCATIA CAMPANIEI
Campania se desfasoara pe www.mobino.ro
Perioada de desfasurare a Campaniei (“Perioada Campaniei”):
• Campania se desfasoara online in perioada 08.12.2021, ora 09:00 pana pe 20.12.2021, ora 23:59


3 – DREPTUL LA PARTICIPARE
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica si/sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse participante la promotie, in perioada mai sus mentionata, in limita stocului disponibil pe www.mobino.ro, conform art.1. din prezentul Regulament.


4 - INFORMATII PRIVIND PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE
Produsele implicate in Campanie: toate produsele participante in campanie vor fi semnalizate pe site-ul www.mobino.ro , prin bannere sau pagina dedicata pentru WOW Deals.
Produsele comandate vor fi livrate in termen de 3-5 zile lucratoare de la confirmarea comenzii, in functie de volumul livrarilor programate si disponibilitatea curierilor. In orice caz, va vom informa asupra preluarii coletelor dumneavoastra si statusului livrarii.
Ofertele sunt valabile in limita stocului disponibil.
In cazul in care stocul de produse cu acelasi cod este epuizat, nu vom mai putea onora comenzile dumneavoastra.
In cazul reaprovizionarii, produsele vor fi afisate pe site, Organizatorul neasumandu-si obligatia informarii prealabile a cumparatorului in privinta reactualizarii stocurilor.


5 - CONDITII GENERALE
Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.
Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.
Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.


6 – DREPTUL DE RETRAGERE. LIMITAREA RĂSPUNDERII
In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la acesta Campanie.
In cazul in care produsul achizitionat prin plasarea unei comenzi on-line “contract incheiat la distanta” in timpul campaniei nu satisfice cerintele sau standardele dumneavoastra, indiferent de motiv, in calitate de consumator aveti dreptul de a va retrage din contract.
Fac exceptie de la aceasta prevedere produsele care nu pot fi returnate, conform art.16 din O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si anume, produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator, băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla, înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare.
Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile. Acest termen se calculeaza de la data primirii produsului.
In cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, termenul de 14 zile se calculeaza din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs.
In cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, termenul de 14 zile se calculeaza din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese.
In situatia in care renuntati la cumparare in termenul prevazut mai sus, va vom restitui sumele incasate ca pret al produselor. Rambursarea sumelor se va face in cel mult 14 zile de la data denuntarii contractului de catre consumator. Cheltuielile de returnare a produselor, in situatia exercitarii dreptului de retragere din contractul la distanta (comanda online) sunt, in acest caz, in sarcina comerciantului.
Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.


7 - LEGISLATIE SI LITIGII
Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana.


8 - REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant la locatia Campaniei/ pagina de internet a Campaniei.


9 - FORTA MAJORA
Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie determina imposibilitatea acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.
Daca intervine situatia de mai sus sau apare o alta situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pe perioada in care indeplinirea obligatiilor va fi impiedicata sau intarziata conform legii.


10 - INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment de forta majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.


11 .- PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.
2. Organizatorul actioneaza in calitate de Operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si
desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal) in temeiul consimtamantului obtinut in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):
a. organizarea si desfasurarea Campaniei, ofertarea si acordarea discounturilor la produsele participante;
b. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu ofertele actuale in cadrul campaniei (consimtamantul persoanelor vizate);
c. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor
vizate);
d. prelucrari automate, inclusiv profilare; (consimtamantul persoanelor vizate);
e. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente (obligatia legala a Organizatorului);
f. in vederea incheierii si executarii unui contract pe care persoana vizata l-a incheiat cu Mobino in scopul participarii la Campanie, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum livrare, facturare, retur
produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;
g. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea discounturilor afisate;
h. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de
marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);
i. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).
In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie, nu vor fi eligibili sa participe la aceasta campanie.


Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal
Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:
➢ Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.
➢ Altor societati din Grup;
➢ Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing);
➢ Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;
➢ Furnizorii produselor participante la Campanie;
➢ Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).


Durata de pastrare a datelor
Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele cumparatorilor pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.


Drepturile persoanelor vizate
Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
➢ Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
➢ Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
➢ Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
➢ Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
➢ In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
➢ In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
➢ In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
➢ In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.
Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:
In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)
Adresa de Corespondenta: Strada Balantei, Nr. 46, Sat Petresti, Comuna Corbeanca, Jud Ilfov
E-mail: comenzi@mobino.ro
Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea,
pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.
Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro.
De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.


12 - TEMEIUL LEGAL
Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si legislatia privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, legislatia privind publicitatea.
Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului. In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.
Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.


Organizator
SC Mobino Enterprise SRL
Mantarau Silviu – Administrator


Anexa 1


Produsele participante in campania “WOW Deals” 08.12.2021-20.12.2021 sunt:

Cod Produs

EF-QN980TTEGEU
EF-PG985TBEGEU
EF-VG980LAEGEU
EF-XG985FREGEU
EF-ZN970CBEGWW
EF-RG985CBEGEU
EF-XG985FJEGEU
EF-ZG991CBEGEE
EF-EA326PBEGWW
EF-QA026TBEGEU
EF-QA026TTEGEU
EF-QA325TTEGEU
EF-QN980TTEGWW
EF-VG991LAEGWW
EF-VN980LBEGWW
EF-FF92KKBEGEE
EF-QF711CTEGWW
EF-ZG780CNEGEE
KI1208PM
EF-DT730UBEGEU
EF-DT970UBEGEU
EF-PF711TVEGWW
EF-DT870UBEGEU
EF-PG99PTBEGWW
EF-XF926SBEGWW
EF-JA525CTEGEU
EF-PR190CBEGWW
EF-VF711LBEGWW
EF-VF711LYEGWW
EF-ZN985CBEGEU
EF-PF711TPEGWW
EF-EA725PBEGEE
EF-XF711SBEGWW
EF-BP610PLEGEU
EF-FF92PCBEGEE
EF-GF711TNEGWW
EF-VF711LGEGWW
EF-VF926LBEGWW
EF-VF926LGEGWW
KS2101S
EF-NG991PBEGEE
EF-PF711TGEGWW
EF-PF711TNEGWW
EF-PF926TBEGWW
EF-BP610PJEGEU
EF-DT500UJEGEU
EF-DT630UBEGEU
EF-PF711TMEGWW
EF-ZG99PCBEGEE
MWYK2ZM/A
MWYN2ZM/A
A8809785453467
EF-EA525PWEGWW
EF-JG991CTEGWW
EF-KG975CBEGWW
EF-NG998PBEGEE
EF-PA725TVEGWW
EF-PG996TBEGWW
EF-QA225TBEGEU
EF-QA226TTEGEU
EF-RG991CBEGWW
EF-VF916LBEGEU
EF-VF926LAEGWW
EF-ZG991CJEGEE
ENV-AI12-EP1
KI1204PM
KN2001U
KN2001UA
KS2101UA
MIC-SA72-007-K
MWYJ2ZM/A
MWYL2ZM/A
MWYX2ZM/A
EF-EA326PBEGEE
EF-GN985CBEGEU
EF-JG998CTEGWW
EF-JN985CTEGEU
EF-NG991PJEGEE
EF-PF926TGEGWW
EF-PF926TWEGWW
EF-PG988TNEGEU
EF-PG996TPEGWW
EF-PG996TVEGWW
EF-PN985TBEGEU
EF-QA125TBEGEU
EF-QA125TTEGEU
EF-QA225TTEGEU
EF-QG996TTEGWW
EF-VG998LBEGWW
EF-XF916SBEGEU
GUACAPLSTLBK
KI1102
KI1103R
KI1201PA
KI1208P
KLHCP12LIKMSBK
KLHCP12LIKMSSL
KLHCP13XSSKCK
KLHCS21SSLFKBK
MIC-SA21S-006-U
MIC-SA51-001
MIC-XR9-006-D
MWYE2ZM/A
MWYF2ZM/A
MWYH2ZM/A
MWYQ2ZM/A
MWYV2ZM/A
MXYW2ZM/A
MY1F2ZM/A
A8809785453610
A8809785453726
A8809785453849
A8809785454228
A8809785454259
A8809785455331
A8809785456079
EF-BT220PJEGWW
EF-BT630PNEGEU
EF-BT730PAEGEU
EF-BT730PJEGEU
EF-EA325PWEGEE
EF-EA426PBEGEE
EF-FF926LAEGWW
EF-FF926LBEGWW
EF-FF926LGEGWW
EF-IT720CBEGWW
EF-JA725CTEGWW
EF-KG991CWEGWW
EF-NG980PBEGEU
EF-NG985PBEGEU
EF-NG996PBEGEE
EF-NN975PSEGWW
EF-NN980PAEGEU
EF-PA515TBEGEU
EF-PA725TBEGEU
EF-PG975TWEGWW
EF-PG985TNEGEU
EF-PG998TBEGWW
EF-PG998TPEGWW
EF-QA038TBEGEU
EF-QA038TTEGEU
EF-QA325TTEGWW
EF-QA326TBEGEU
EF-QA326TTEGEU
EF-QF707CTEGEU
EF-QG980TTEGEU
EF-QG991TTEGWW
EF-RN970CSEGWW
EF-RN980CBEGEU
EF-RT730CBEGWW
EF-VG991LBEGWW
EF-VG998LAEGWW
EF-ZG980CJEGEU
EF-ZG980CLEGEU
EF-ZG985CJEGEU
EF-ZG988CJEGEU
EF-ZG996CVEGEE
EF-ZN970CSEGWW
ENV-AI12-EP4-Y
FEOGOHCS21SBK
GP-FPM115KDATW
GSP-SF-HP30P-K
GSP-SF-SA52-K
GSP-SIL-AI12PM-P
GSP-SIL-AISE2-P
GSP-SIL-SA12-V
GSP-SPC-AI11
GSP-SPC-AI12
GSP-SPC-SA32
GSP-SPC-SA52
GUA3SGGEH
GUA3SGGEK
GUACCSILGLWH
GUHCN58TPERG
GUHCN61G4GLBR
GUHCN61GLHREGO
GUHCN61LGIRGP
GUHCN61LSLMGRE
GUHCN65GLHFLSI
GUHCN65IGLBK
GUHCP13L4GMGBR
GUHCS21LG4GFBR
HW-P40L-51993984-T
KHP4001
KI1102R
KI1106M
KI1106R
KI1201
KI1202PM
KLACA2SILCHWH
KLHCA52CKTR
KLHCP12LKCGLSL
KLHCP12LPCUIKWH
KLHCP12LPCUSKCBK
KLHCP12LSILTTBK
KLHCP12MCKTR
KLHCP12MKCGLSL
KLHCP12MKLMLGR
KLHCP12MPCUIKWH
KLHCP12MPCUSKCBK
KLHCP12MSAKICKCSL
KLHCP12MSILFLPI
KLHCP12SGLBK
KLHCP12SKCGLSL
KLHCP12SPCUIKWH
KLHCP12SSILKRBK
KLHCP13LCKTR
KLHCP13MCKTR
KLHCS21MSAKICKCBK
KLHCS21SCFNRCPI
KLHCS21SKTR
KLHCS21SPCUSKCBK
KLHCS69TRDFKBK
MIC-A11-014
MIC-A11P-010-E
MIC-A12P-010-E
MIC-A12PM-005-W
MIC-A12PM-010-K
MIC-A12PM-017-B
MIC-HP30L-006-U
MIC-HP40-011-K
MIC-HP40L-014
MIC-S20P-007-B
MIC-S20P-007-N
MIC-SA12-007-B
MIC-SA20-022
MIC-SA51-015-R
MIC-SN20-020-K
MIC-SN20U-007-K
MIC-SN20U-007-N
MIC-SN20U-009-K
MIC-SS21-022
MIC-XM10TP-007-B
MIC-XR8-006-U
MIC-XR9-006-U
MIC-XRN9P-009-B
MWVX2ZM/A
MWYA2ZM/A
MWYC2ZM/A
MWYD2ZM/A
MWYR2ZM/A
MWYW2ZM/A
MX012ZM/A
MX072ZM/A
MX0A2ZM/A
MX0C2ZM/A
MX0D2ZM/A
MX0E2ZM/A
MXM62ZM/A
MY182ZM/A
MY192ZM/A
MY1A2ZM/A
MY1J2ZM/A
A8809785450770
A8809785450831
A8809785450855
A8809785450930
A8809785450992
A8809785451012
A8809785451098
A8809785451159
A8809785451173
A8809785453191
A8809785453696
A8809785453757
A8809785453788
A8809785453818
A8809785453870
A8809785453900
A8809785453931
A8809785454136
A8809785454198
A8809785454280
A8809785454310
A8809785455249
A8809785455362
A8809785456109
A8809785456130
ACFSD-D02
ACFSD-D24
ACFSD-DG1
APM3001
BMHCS21LSIVTBK
BMHCS21MSIVTBK
BMHCS21SSIVTBK
EF-BP610PPEGEU
EF-BT630PAEGEU
EF-BT630PJEGEU
EF-BT870PBEGEU
EF-EA326PWEGWW
EF-EA426PBEGWW
EF-EA426PWEGEE
EF-EA525PWEGEE
EF-EA725PWEGEE
EF-EA725PWEGWW
EF-GG991CBEGWW
EF-GG991CWEGWW
EF-GG996CBEGWW
EF-GG996CWEGWW
EF-GG998CBEGWW
EF-GG998CWEGWW
EF-GN980CBEGEU
EF-GN980CWEGEU
EF-GN985CWEGEU
EF-JA725CTEGEU
EF-JG996CTEGWW
EF-JN980CTEGEU
EF-KG973CWEGWW
EF-KG980CJEGEU
EF-KG980CLEGEU
EF-KG980CPEGEU
EF-KG980CWEGEU
EF-KG985CBEGEU
EF-KG985CLEGEU
EF-KG988CBEGEU
EF-KG988CJEGEU
EF-KG991CVEGWW
EF-KG996CVEGWW
EF-KG996CWEGWW
EF-KN970CBEGWW
EF-NG980PLEGEU
EF-NG980PPEGEU
EF-NG985PJEGEU
EF-NG991PPEGEE
EF-NG996PJEGEE
EF-NG996PPEGEE
EF-NG996PVEGEE
EF-NG998PJEGEE
EF-NN970PSEGWW
EF-NN975PWEGWW
EF-NN980PBEGEU
EF-PA415TLEGEU
EF-PA415TREGEU
EF-PA415TWEGEU
EF-PA515TWEGEU
EF-PA725TBEGWW
EF-PA725TLEGWW
EF-PG980TBEGEU
EF-PG980TJEGEU
EF-PG985TWEGEU
EF-PG988TBEGEU
EF-PG988TJEGEU
EF-PG988TWEGEU
EF-PG991TJEGWW
EF-PG996TJEGWW
EF-PG998TJEGWW
EF-PG998TVEGWW
EF-PN970TREGWW
EF-PN970TSEGWW
EF-PN980TBEGEU
EF-QA226TBEGEU
EF-QA325TBEGEU
EF-QA325TBEGWW
EF-QA326TBEGWW
EF-QA326TTEGWW
EF-QG985TTEGEU
EF-QG988TTEGEU
EF-QG998TTEGWW
EF-QN970TTEGWW
EF-QN985TTEGEU
EF-QT220TTEGWW
EF-RG980CBEGEU
EF-RG980CSEGEU
EF-RG985CSEGEU
EF-RG988CBEGEU
EF-RG988CSEGEU
EF-RG991CJEGWW
EF-RG996CBEGWW
EF-RG996CJEGWW
EF-RG998CBEGWW
EF-RG998CJEGWW
EF-RN970CBEGWW
EF-VG973LYEGWW
EF-VG985LJEGEU
EF-VG985LLEGEU
EF-VG985LREGEU
EF-VG985LSEGEU
EF-VG988LAEGEU
EF-VG988LJEGEU
EF-VG988LLEGEU
EF-VG988LREGEU
EF-VG988LSEGEU
EF-VG996LAEGWW
EF-VG996LBEGWW
EF-VN970LAEGWW
EF-VN970LJEGWW
EF-VN970LLEGWW
EF-VN975LJEGWW
EF-VN980LAEGEU
EF-VN980LBEGEU
EF-VN980LGEGEU
EF-XG996FJEGWW
EF-XG996FVEGWW
EF-XN980FREGEU
EF-XN985FJEGEU
EF-ZG980CWEGEU
EF-ZG985CBEGEU
EF-ZG985CLEGEU
EF-ZG985CPEGEU
EF-ZG985CWEGEU
EF-ZG996CBEGEE
EF-ZG996CJEGEE
EF-ZG996CPEGEE
EF-ZG998CJEGEE
EF-ZN970CWEGWW
ENV-AI12-EP4-B
ENV-AI12-EP4-E
ENV-AI12-EP4-K
ENV-AI12-EP4-P
ENV-AI12-EP4-R
ENV-AI12M-EP1
ENV-AI12M-EP2
ENV-AI12PM-EP2
ENV-AI12PM-EP4-E
ENV-AI12PM-EP4-P
ENV-AI12PM-EP4-R
ENV-AI12PM-EP4-Y
FEOGOHCS21MBK
FEOMSHCP12MDG
FSD1001
FSD1002
FSD1003
GP-FPA217WSABW
GP-FPA217WSATW
GSP-CVD-SA42-K
GSP-CVD-SA51-K
GSP-CVD-SA52-K
GSP-CVD-SA71-K
GSP-MDB-AI11-B
GSP-MDB-AI11-K
GSP-MDB-AI11-P
GSP-MDB-AI11P-B
GSP-MDB-AI11P-K
GSP-MDB-AI11PM-B
GSP-MDB-AI11PM-K
GSP-MDB-AI11PM-P
GSP-MDB-AI11PM-R
GSP-MDB-AI11PM-V
GSP-MDB-AI11PM-W
GSP-MDB-AI11P-P
GSP-MDB-AI11P-R
GSP-MDB-AI11P-V
GSP-MDB-AI11P-W
GSP-MDB-AI11-R
GSP-MDB-AI11-V
GSP-MDB-AI11-W
GSP-MDB-AI12-B
GSP-MDB-AI12-K
GSP-MDB-AI12M-B
GSP-MDB-AI12M-K
GSP-MDB-AI12M-R
GSP-MDB-AI12M-V
GSP-MDB-AI12M-W
GSP-MDB-AI12-P
GSP-MDB-AI12PM-B
GSP-MDB-AI12PM-K
GSP-MDB-AI12PM-P
GSP-MDB-AI12PM-R
GSP-MDB-AI12PM-V
GSP-MDB-AI12PM-W
GSP-MDB-AI12-R
GSP-MDB-AI12-V
GSP-MDB-AI12-W
GSP-MDB-SS20-B
GSP-MDB-SS20P-B
GSP-MDB-SS20U-B
GSP-MDB-SS21-B
GSP-MDB-SS21-K
GSP-MDB-SS21-P
GSP-MDB-SS21P-B
GSP-MDB-SS21P-K
GSP-MDB-SS21P-P
GSP-MDB-SS21P-R
GSP-MDB-SS21P-V
GSP-MDB-SS21P-W
GSP-MDB-SS21-R
GSP-MDB-SS21U-B
GSP-MDB-SS21U-K
GSP-MDB-SS21U-P
GSP-MDB-SS21U-R
GSP-MDB-SS21U-V
GSP-MDB-SS21U-W
GSP-MDB-SS21-V
GSP-MDB-SS21-W
GSP-MGS-AI12-B
GSP-MGS-AI12-K
GSP-MGS-AI12M-B
GSP-MGS-AI12M-K
GSP-MGS-AI12M-O
GSP-MGS-AI12M-R
GSP-MGS-AI12-O
GSP-MGS-AI12PM-B
GSP-MGS-AI12PM-K
GSP-MGS-AI12PM-O
GSP-MGS-AI12PM-R
GSP-MGS-AI12-R
GSP-RING-001-G
GSP-RING-001-KG
GSP-RING-001-KS
GSP-RING-001-P
GSP-RING-001-RG
GSP-RING-001-S
GSP-SF-AI11-B
GSP-SF-AI11-K
GSP-SF-AI11P-B
GSP-SF-AI11P-K
GSP-SF-AI11PM-B
GSP-SF-AI11PM-K
GSP-SF-AI12-B
GSP-SF-AI12-K
GSP-SF-AI12M-B
GSP-SF-AI12M-K
GSP-SF-AI12PM-B
GSP-SF-AI12PM-K
GSP-SF-HM30P-K
GSP-SF-HP30-K
GSP-SF-HP30L-K
GSP-SF-HP40LE-K
GSP-SF-HP40L-K
GSP-SF-HP40P-K
GSP-SF-SA12-B
GSP-SF-SA12-K
GSP-SF-SA32-B
GSP-SF-SA32-K
GSP-SF-SA72-B
GSP-SF-SA72-K
GSP-SF-SS20-B
GSP-SF-SS20FE-B
GSP-SF-SS20FE-E
GSP-SF-SS20FE-K
GSP-SF-SS20FE-P
GSP-SF-SS20-K
GSP-SF-SS20P-B
GSP-SF-SS20P-K
GSP-SF-SS20U-B
GSP-SF-SS20U-K
GSP-SF-SS21-B
GSP-SF-SS21-K
GSP-SF-SS21P-B
GSP-SF-SS21P-K
GSP-SF-SS21U-B
GSP-SF-SS21U-K
GSP-SF-XR10L-K
GSP-SIL-001-AIRP-K
GSP-SIL-001-AIRP-O
GSP-SIL-001-AIRP-R
GSP-SIL-001-AIRP-S
GSP-SIL-001-AIRP-V
GSP-SIL-001-AIRP-W
GSP-SIL-AI11-B
GSP-SIL-AI11-E
GSP-SIL-AI11-K
GSP-SIL-AI11-LG
GSP-SIL-AI11-P
GSP-SIL-AI11P-B
GSP-SIL-AI11P-E
GSP-SIL-AI11P-K
GSP-SIL-AI11P-LG
GSP-SIL-AI11PM-B
GSP-SIL-AI11PM-LG
GSP-SIL-AI11PM-P
GSP-SIL-AI11PM-R
GSP-SIL-AI11PM-S
GSP-SIL-AI11P-R
GSP-SIL-AI11P-S
GSP-SIL-AI11P-V
GSP-SIL-AI11-R
GSP-SIL-AI11-S
GSP-SIL-AI11-V
GSP-SIL-AI12-E
GSP-SIL-AI12-K
GSP-SIL-AI12-LG
GSP-SIL-AI12M-B
GSP-SIL-AI12M-E
GSP-SIL-AI12M-K
GSP-SIL-AI12M-LG
GSP-SIL-AI12M-P
GSP-SIL-AI12M-R
GSP-SIL-AI12M-S
GSP-SIL-AI12M-V
GSP-SIL-AI12-P
GSP-SIL-AI12PM-B
GSP-SIL-AI12PM-E
GSP-SIL-AI12PM-K
GSP-SIL-AI12PM-LG
GSP-SIL-AI12PM-R
GSP-SIL-AI12PM-S
GSP-SIL-AI12-R
GSP-SIL-AI12-S
GSP-SIL-AI12-V
GSP-SIL-AISE2-E
GSP-SIL-AISE2-K
GSP-SIL-AISE2-R
GSP-SIL-AISE2-S
GSP-SIL-HP30-K
GSP-SIL-HP30L-K
GSP-SIL-HP30P-K
GSP-SIL-SA12-B
GSP-SIL-SA12-E
GSP-SIL-SA12-K
GSP-SIL-SA12-LG
GSP-SIL-SA12-R
GSP-SIL-SA12-S
GSP-SIL-SA32-B
GSP-SIL-SA32-E
GSP-SIL-SA32-K
GSP-SIL-SA32-P
GSP-SIL-SA32-R
GSP-SIL-SA32-S
GSP-SIL-SA42-B
GSP-SIL-SA42-E
GSP-SIL-SA42-K
GSP-SIL-SA42-LG
GSP-SIL-SA42-P
GSP-SIL-SA42-R
GSP-SIL-SA42-S
GSP-SIL-SA42-V
GSP-SIL-SA52-B
GSP-SIL-SA52-E
GSP-SIL-SA52-K
GSP-SIL-SA52-LG
GSP-SIL-SA52-P
GSP-SIL-SA52-R
GSP-SIL-SA52-S
GSP-SIL-SA52-V
GSP-SIL-SA71-K
GSP-SIL-SA72-B
GSP-SIL-SA72-E
GSP-SIL-SA72-K
GSP-SIL-SA72-LG
GSP-SIL-SA72-P
GSP-SIL-SA72-S
GSP-SIL-SA72-V
GSP-SIL-SN20-K
GSP-SIL-SN20U-K
GSP-SIL-SS20-B
GSP-SIL-SS20-E
GSP-SIL-SS20FE-B
GSP-SIL-SS20FE-E
GSP-SIL-SS20FE-K
GSP-SIL-SS20FE-P
GSP-SIL-SS20-K
GSP-SIL-SS20-LG
GSP-SIL-SS20-P
GSP-SIL-SS20P-B
GSP-SIL-SS20P-K
GSP-SIL-SS20P-R
GSP-SIL-SS20-R
GSP-SIL-SS20U-B
GSP-SIL-SS20U-E
GSP-SIL-SS20U-K
GSP-SIL-SS20U-LG
GSP-SIL-SS20U-P
GSP-SIL-SS20U-R
GSP-SIL-SS21-B
GSP-SIL-SS21-K
GSP-SIL-SS21-LG
GSP-SIL-SS21-P
GSP-SIL-SS21P-B
GSP-SIL-SS21P-E
GSP-SIL-SS21P-K
GSP-SIL-SS21P-LG
GSP-SIL-SS21P-P
GSP-SIL-SS21P-R
GSP-SIL-SS21P-S
GSP-SIL-SS21P-V
GSP-SIL-SS21-R
GSP-SIL-SS21-S
GSP-SIL-SS21U-B
GSP-SIL-SS21U-E
GSP-SIL-SS21U-K
GSP-SIL-SS21U-LG
GSP-SIL-SS21U-P
GSP-SIL-SS21U-R
GSP-SIL-SS21U-S
GSP-SIL-SS21U-V
GSP-SIL-SS21-V
GSP-SPC-AI11P
GSP-SPC-AI11PM
GSP-SPC-AI12M
GSP-SPC-AI12PM
GSP-SPC-HP30
GSP-SPC-HP30P
GSP-SPC-SA12
GSP-SPC-SA72
GSP-SPC-SN20
GSP-SPC-SN20U
GSP-SPC-SS20
GSP-SPC-SS20P
GSP-SPC-SS20U
GSP-SPC-SS21
GSP-SPC-SS21P
GSP-SPC-SS21U
GSP-SPS-AI11-B
GSP-SPS-AI11-E
GSP-SPS-AI11-K
GSP-SPS-AI11P-B
GSP-SPS-AI11P-E
GSP-SPS-AI11P-K
GSP-SPS-AI11PM-B
GSP-SPS-AI11PM-E
GSP-SPS-AI11PM-K
GSP-SPS-AI11PM-R
GSP-SPS-AI11P-R
GSP-SPS-AI11-R
GSP-SPS-AI12-B
GSP-SPS-AI12-E
GSP-SPS-AI12-K
GSP-SPS-AI12M-B
GSP-SPS-AI12M-E
GSP-SPS-AI12M-K
GSP-SPS-AI12M-R
GSP-SPS-AI12PM-B
GSP-SPS-AI12PM-E
GSP-SPS-AI12PM-K
GSP-SPS-AI12PM-R
GSP-SPS-AI12-R
GUA3SGGEP
GUA3SGGEU
GUA3UCG4GT
GUA3UNMK
GUACA2LSTLBK
GUACA2LSTLPI
GUACA2LSTLWH
GUACA2LSVSBW
GUACA2LSVSGP
GUACA2LSVSPG
GUACA2TPUBKFL01
GUACA2TPUMCGG01
GUACAPLSVSBW
GUACAPLSVSGP
GUACAPLSVSPG
GUACAPSILGLBK
GUACAPSILGLFU
GUACAPTPUBKFLO1
GUACAPTPUBKFLO3
GUACAPTPUBKFLO4
GUACAPTPUMCGC02
GUACAPTPUMCGG01
GUACAPVSATML4GB
GUACAPVSATMLBK
GUACAPVSATMLLG
GUACAPVSATMLPI
GUACAPVSATMLRE
GUACCSILGLFU
GUFLBKP12MVSATMLBK
GUFLBKSP12L4GG
GUFLBKSP12M4GG
GUHCN584GGPRE
GUHCN58G4GG
GUHCN58GLHREGO
GUHCN58GLTRPI
GUHCN58IGLBK
GUHCN58IGLGO
GUHCN58LGGITDGO
GUHCN58LGIRGP
GUHCN58LS4GBK
GUHCN58LSLMGBK
GUHCN58LSLMGGR
GUHCN58LSLMGRE
GUHCN58MGGWH
GUHCN58PCUGLGPI
GUHCN58PCUGLKA
GUHCN58PEOML
GUHCN58RSSASBK
GUHCN58RSSASGO
GUHCN58SGTLGO
GUHCN58TPESI
GUHCN58TPUWHGLG
GUHCN61BLD
GUHCN61GLHFLSI
GUHCN61LSLMGGR
GUHCN65GLHREGO
GUHCN65LGIRGP
GUHCN65LSLMGGR
GUHCN65PCUGLPBL
GUHCN65PCUGLPI
GUHCN65RSSASBK
GUHCP12L4GDBR
GUHCP12L4GDGR
GUHCP12L4GDPI
GUHCP12LKMABBL
GUHCP12LLSVSBW
GUHCP12M4GDBR
GUHCP12M4GDGR
GUHCP12M4GDPI
GUHCP12MKMABBL
GUHCP12MLSVSBW
GUHCP12SLSVSBW
GUHCP13L4GMGBL
GUHCP13L4GMGGR
GUHCP13L4GMGPI
GUHCP13LKMABBL
GUHCP13LLG4GGO
GUHCP13M4GMGBL
GUHCP13MLG4GGO
GUHCP13SLG4GPI
GUHCP13X4GMGBL
GUHCP13X4GMGBR
GUHCS21LG4GFGR
GUHCS21LIGLBK
GUHCS21LIGLGO
GUHCS21LLSLMGBK
GUHCS21LLSLMGRE
GUHCS21LPCUGLSBK
GUHCS21LPCUMLLIGO
GUHCS21MG4GFBR
GUHCS21MIGLBK
GUHCS21MIGLGO
GUHCS21MLSLMGBK
GUHCS21MPCUMLLIBK
GUHCS21MPCUMLLIGO
GUHCS21SG4GFBR
GUHCS21SG4GFGR
GUHCS21SIGLBK
GUHCS21SIGLGO
GUHCS21SLSLMGBK
GUHCS21SLSLMGLP
GUHCS21SPCUGLSBK
GUHCS21SPCUMLLIBK
GUHCS21SPCUMLLIGO
GUHCS62LS4GBK
GUHCS67IGLRG
GUHCS67LS4GBK
GUHCS69G4GLBR
GUHCS69G4GLGR
GUHCS69IGLGO
GUHCS69LS4GBK
HOCO-AI11PM-001
HOCO-AI12M-001
HOCO-AI12PM-001
HW-P40-51993703-K
HW-P40-51993709-K
HW-P40-51993719-K
HW-P40L5G-51994057-K
HW-P40L5G-51994060-E
HW-P40L5G-51994061-S
HW-P40P-51993797-K
IPO11YT01
IPO12YT01
KI1101M
KI1101MA
KI1101P
KI1102M
KI1103
KI1103M
KI1104
KI1104M
KI1104R
KI1106
KI1107M
KI1201A
KI1201M
KI1201MA
KI1201PM
KI1201PMA
KI1202
KI1202M
KI1202P
KI1203
KI1203M
KI1203P
KI1203PM
KI1204
KI1204M
KI1204P
KI1205
KI1205M
KI1205P
KI1205PM
KI1206
KI1206M
KI1206P
KI1206PM
KI1207
KI1207M
KI1207P
KI1207PM
KI1208
KI1208M
KLA2UCHGD
KLA3UCHGD
KLACA2SILRSGWH
KLACA3SILCHBK
KLACA3SILCHWH
KLACAPSILCHWH
KLACAPSILRSGWH
KLAPUCHGP
KLBPPBOA2K
KLBPPBOAPK
KLCS133RSGSFBK
KLFLBKP12SIKMSBK
KLFLBKP12SSAKICKCBK
KLFLBKSP12LFKICKC
KLFLBKSP12MFKICKC
KLFLBKSP12SFKICKC
KLHCA32CKTR
KLHCN61CHTRO
KLHCN61SLKLRE
KLHCP12LCFNRC
KLHCP12LCHTRO
KLHCP12LGLBK
KLHCP12LGLIKSL
KLHCP12LKLMLGR
KLHCP12LPABGNU
KLHCP12LPCUMIKBK
KLHCP12LPCUMIKPI
KLHCP12LROPI
KLHCP12LSAKICKCSL
KLHCP12LSILKRBK
KLHCP12LSILTTPI
KLHCP12LSLCHBK
KLHCP12LSLCHLP
KLHCP12LSLKLRBK
KLHCP12LSLKLRE
KLHCP12LSTKLTLP
KLHCP12MCHTRO
KLHCP12MCIR
KLHCP12MGLBK
KLHCP12MIKMSSL
KLHCP12MPCKHML
KLHCP12MPCUMIKBK
KLHCP12MPCUMIKPI
KLHCP12MROPI
KLHCP12MSAKICKCBK
KLHCP12MSILKRBK
KLHCP12MSLCHWH
KLHCP12MSLKHBK
KLHCP12MSLKLWH
KLHCP12MSLSGRBK
KLHCP12MSTKLTLP
KLHCP12SCFNRC
KLHCP12SCIR
KLHCP12SCKTR
KLHCP12SGLIKSL
KLHCP12SIKMSBK
KLHCP12SIKMSSL
KLHCP12SKLMLGR
KLHCP12SPABGNU
KLHCP12SPCKHML
KLHCP12SPCUMIKBK
KLHCP12SPCUMIKPI
KLHCP12SPCUSKCBK
KLHCP12SROPI
KLHCP12SSAKICKCBK
KLHCP12SSAKICKCSL
KLHCP12SSILFLPI
KLHCP12SSLCHBK
KLHCP12SSLKHBK
KLHCP12SSLKHLP
KLHCP12SSLKLRBK
KLHCP13LSLKHLP
KLHCP13LSSKCI
KLHCP13LSSKCK
KLHCP13LSSKCP
KLHCP13LSSKCW
KLHCP13MCFNRC
KLHCP13MSSKCP
KLHCP13SCKTR
KLHCP13SSSKCI
KLHCP13SSSKCP
KLHCP13SSSKCW
KLHCP13XCKTR
KLHCP13XSLKHLP
KLHCP13XSSKCI
KLHCP13XSSKCP
KLHCP13XSSKCW
KLHCS21LCFNRC
KLHCS21LCFNRCPI
KLHCS21LSAKICKCBK
KLHCS21LSAKICKCSL
KLHCS21MCFNRC
KLHCS21MCFNRCPI
KLHCS21MKTR
KLHCS21MPCUSKCBK
KLHCS21MSAKICKCSL
KLHCS21MSLFKBK
KLHCS21SCFNRC
KLHCS21SSAKICKCSL
KLHCS67TRDFKBK
KLWMSCHSFBK
KLWMSKHSFBK
KN2001
KN2001A
KP8001
KS2001
KS2001S
KS2001SA
KS2001U
KS2001UA
KS2101A
KS2101SA
LBZD-B0G
LTAPIPD-ESM01
MEHCS21LSILBK
MEHCS21MCLSSI
MEHCS21MSILBK
MEHCS21SCLSSI
MEHCS21SSILBK
MIC-A11-001
MIC-A11-002
MIC-A11-004-P
MIC-A11-004-W
MIC-A11-007-B
MIC-A11-007-K
MIC-A11-007-N
MIC-A11-013-B
MIC-A11-013-K
MIC-A11-013-R
MIC-A11-015-B
MIC-A11-015-K
MIC-A11-015-R
MIC-A11-015-Y
MIC-A11-017-B
MIC-A11-017-E
MIC-A11-017-K
MIC-A11-019-K
MIC-A11-021-B
MIC-A11-021-K
MIC-A11-022
MIC-A11P-001
MIC-A11P-002
MIC-A11P-004-P
MIC-A11P-004-W
MIC-A11P-007-B
MIC-A11P-007-K
MIC-A11P-007-N
MIC-A11P-010-K
MIC-A11P-012
MIC-A11P-013-B
MIC-A11P-013-K
MIC-A11P-013-R
MIC-A11P-014
MIC-A11P-015-B
MIC-A11P-015-K
MIC-A11P-015-R
MIC-A11P-015-Y
MIC-A11P-016-N
MIC-A11P-016-R
MIC-A11P-017-B
MIC-A11P-017-E
MIC-A11P-017-K
MIC-A11P-019-K
MIC-A11P-021-B
MIC-A11P-021-K
MIC-A11P-022
MIC-A11PM-002
MIC-A11PM-004-P
MIC-A11PM-004-W
MIC-A11PM-007-B
MIC-A11PM-007-K
MIC-A11PM-007-N
MIC-A11PM-010-E
MIC-A11PM-010-K
MIC-A11PM-012
MIC-A11PM-014
MIC-A11PM-015-B
MIC-A11PM-015-K
MIC-A11PM-015-R
MIC-A11PM-015-Y
MIC-A11PM-016-N
MIC-A11PM-016-R
MIC-A11PM-017-B
MIC-A11PM-017-E
MIC-A11PM-017-K
MIC-A11PM-019-K
MIC-A11PM-020-B
MIC-A11PM-020-K
MIC-A11PM-020-R
MIC-A11PM-021-B
MIC-A11PM-021-K
MIC-A11PM-022
MIC-A12-001
MIC-A12-002
MIC-A12-004-P
MIC-A12-004-W
MIC-A12-007-B
MIC-A12-007-K
MIC-A12-007-N
MIC-A12-013-B
MIC-A12-013-K
MIC-A12-013-R
MIC-A12-014
MIC-A12-015-B
MIC-A12-015-K
MIC-A12-015-R
MIC-A12-015-Y
MIC-A12M-001
MIC-A12M-003
MIC-A12M-005-P
MIC-A12M-005-W
MIC-A12M-012
MIC-A12M-013-B
MIC-A12M-013-K
MIC-A12M-013-R
MIC-A12M-014
MIC-A12M-015-B
MIC-A12M-015-K
MIC-A12M-015-R
MIC-A12M-015-Y
MIC-A12M-017-B
MIC-A12M-017-E
MIC-A12M-017-K
MIC-A12M-019-K
MIC-A12M-021-B
MIC-A12M-021-K
MIC-A12M-022
MIC-A12P-010-K
MIC-A12P-012
MIC-A12P-015-B
MIC-A12P-015-K
MIC-A12P-015-R
MIC-A12P-015-Y
MIC-A12P-017-B
MIC-A12P-017-E
MIC-A12P-017-K
MIC-A12P-019-K
MIC-A12P-020-B
MIC-A12P-020-K
MIC-A12P-020-R
MIC-A12P-021-B
MIC-A12P-021-K
MIC-A12P-022
MIC-A12PM-001
MIC-A12PM-003
MIC-A12PM-005-P
MIC-A12PM-007-B
MIC-A12PM-007-K
MIC-A12PM-007-N
MIC-A12PM-010-E
MIC-A12PM-012
MIC-A12PM-013-B
MIC-A12PM-013-K
MIC-A12PM-013-R
MIC-A12PM-014
MIC-A12PM-015-B
MIC-A12PM-015-K
MIC-A12PM-015-R
MIC-A12PM-015-Y
MIC-A12PM-017-E
MIC-A12PM-017-K
MIC-A12PM-019-K
MIC-A12PM-020-B
MIC-A12PM-020-K
MIC-A12PM-020-R
MIC-A12PM-021-B
MIC-A12PM-021-K
MIC-A12PM-022
MIC-AXSM-016-N
MIC-AXSM-016-R
MIC-HM30-011-K
MIC-HM30-013-B
MIC-HM30-013-K
MIC-HM30-013-R
MIC-HM30-015-B
MIC-HM30-015-K
MIC-HM30-015-R
MIC-HM30-015-Y
MIC-HM30-022
MIC-HM30P-011-K
MIC-HM30P-013-B
MIC-HM30P-013-K
MIC-HM30P-013-R
MIC-HM30P-022
MIC-HM40-009-B
MIC-HM40-009-K
MIC-HM40-021-B
MIC-HM40-021-K
MIC-HM40P-009-B
MIC-HM40P-009-K
MIC-HM40P-018-K
MIC-HM40P-021-B
MIC-HM40P-021-K
MIC-HM40PP-018-K
MIC-HP30-014
MIC-HP30-015-B
MIC-HP30-015-K
MIC-HP30-015-R
MIC-HP30-015-Y
MIC-HP30L-006-D
MIC-HP30L-006-F
MIC-HP30P-014
MIC-HP30P-015-B
MIC-HP30P-015-K
MIC-HP30P-015-R
MIC-HP30P-015-Y
MIC-HP30P-019-K
MIC-HP40-007-B
MIC-HP40-007-K
MIC-HP40-009-B
MIC-HP40-009-K
MIC-HP40-013-B
MIC-HP40-013-K
MIC-HP40-013-R
MIC-HP40-014
MIC-HP40-015-B
MIC-HP40-015-K
MIC-HP40-015-R
MIC-HP40-015-Y
MIC-HP40-019-K
MIC-HP40-021-B
MIC-HP40-021-K
MIC-HP40-022
MIC-HP40L-007-B
MIC-HP40L-007-K
MIC-HP40L-009-B
MIC-HP40L-009-K
MIC-HP40L-011-K
MIC-HP40L-013-B
MIC-HP40L-013-K
MIC-HP40L-013-R
MIC-HP40L-015-B
MIC-HP40L-015-K
MIC-HP40L-015-R
MIC-HP40L-015-Y
MIC-HP40L-018-K
MIC-HP40L-019-K
MIC-HP40L-021-B
MIC-HP40L-021-K
MIC-HP40L-022
MIC-HP40LE-009-B
MIC-HP40LE-009-K
MIC-HP40LE-011-K
MIC-HP40LE-013-B
MIC-HP40LE-013-K
MIC-HP40LE-013-R
MIC-HP40LE-021-B
MIC-HP40LE-021-K
MIC-HP40P-007-B
MIC-HP40P-007-K
MIC-HP40P-009-B
MIC-HP40P-009-K
MIC-HP40P-011-K
MIC-HP40P-013-B
MIC-HP40P-013-K
MIC-HP40P-013-R
MIC-HP40P-014
MIC-HP40P-018-K
MIC-HP40P-019-K
MIC-HP40P-020-B
MIC-HP40P-020-K
MIC-HP40P-020-R
MIC-HP40P-021-B
MIC-HP40P-021-K
MIC-HP40P-022
MIC-HY5-014
MIC-HY5P-009-B
MIC-HY5P-009-K
MIC-HY5P-011-K
MIC-HY5P-013-B
MIC-HY5P-013-K
MIC-HY5P-013-R
MIC-HY5P-015-B
MIC-HY5P-015-K
MIC-HY5P-015-R
MIC-HY5P-015-Y
MIC-HY5P-022
MIC-HY6-014
MIC-HY6P-009-B
MIC-HY6P-009-K
MIC-HY6P-011-K
MIC-HY6P-013-B
MIC-HY6P-013-K
MIC-HY6P-013-R
MIC-HY6P-015-B
MIC-HY6P-015-K
MIC-HY6P-015-R
MIC-HY6P-015-Y
MIC-HY6P-019-K
MIC-HY6P-022
MIC-HY7-014
MIC-HY7P-009-B
MIC-HY7P-009-K
MIC-HY7P-011-K
MIC-HY7P-013-B
MIC-HY7P-013-K
MIC-HY7P-013-R
MIC-HY7P-015-B
MIC-HY7P-015-K
MIC-HY7P-015-R
MIC-HY7P-015-Y
MIC-HY7P-019-K
MIC-HY7P-021-B
MIC-HY7P-021-K
MIC-HY7P-022
MIC-N53-008
MIC-N83-008
MIC-OP8-007
MIC-OP8-009-B
MIC-OP8-009-K
MIC-OP8-011-K
MIC-OP8-021-B
MIC-OP8-021-K
MIC-OP8P-007
MIC-OP8P-009-B
MIC-OP8P-009-K
MIC-OP8P-011-K
MIC-OP8P-021-B
MIC-OP8P-021-K
MIC-S10-022
MIC-S10P-022
MIC-S20-022
MIC-S20P-007-K
MIC-S20P-022
MIC-SA02S-022
MIC-SA02S-023-K
MIC-SA02S-023-S
MIC-SA10-006-D
MIC-SA10-006-F
MIC-SA10-006-U
MIC-SA10S-022
MIC-SA11-009-B
MIC-SA11-009-K
MIC-SA11-011-K
MIC-SA11-013-B
MIC-SA11-013-K
MIC-SA11-013-R
MIC-SA11-014
MIC-SA11-015-B
MIC-SA11-015-K
MIC-SA11-015-R
MIC-SA11-015-Y
MIC-SA11-019-K
MIC-SA11-021-B
MIC-SA11-021-K
MIC-SA11-022
MIC-SA12-007-K
MIC-SA12-009-B
MIC-SA12-009-K
MIC-SA12-021-B
MIC-SA12-021-K
MIC-SA12-022
MIC-SA12-023-B
MIC-SA12-023-K
MIC-SA12-023-RG
MIC-SA12-023-S
MIC-SA20S-022
MIC-SA21S-006-D
MIC-SA21S-006-F
MIC-SA21S-009-B
MIC-SA21S-009-K
MIC-SA21S-011-K
MIC-SA21S-013-B
MIC-SA21S-013-K
MIC-SA21S-013-R
MIC-SA21S-014
MIC-SA21S-015-B
MIC-SA21S-015-K
MIC-SA21S-015-R
MIC-SA21S-015-Y
MIC-SA21S-019-K
MIC-SA21S-021-B
MIC-SA21S-021-K
MIC-SA21S-022
MIC-SA31-009-B
MIC-SA31-009-K
MIC-SA31-011-K
MIC-SA31-013-B
MIC-SA31-013-K
MIC-SA31-013-R
MIC-SA31-014
MIC-SA31-019-K
MIC-SA31-021-B
MIC-SA31-021-K
MIC-SA41-009-B
MIC-SA41-009-K
MIC-SA41-011-K
MIC-SA41-013-B
MIC-SA41-013-K
MIC-SA41-013-R
MIC-SA41-015-B
MIC-SA41-015-K
MIC-SA41-015-R
MIC-SA41-015-Y
MIC-SA41-019-K
MIC-SA41-021-B
MIC-SA41-021-K
MIC-SA41-022
MIC-SA51-009-B
MIC-SA51-009-K
MIC-SA51-011-K
MIC-SA51-013-B
MIC-SA51-013-K
MIC-SA51-013-R
MIC-SA51-014
MIC-SA51-015-B
MIC-SA51-015-K
MIC-SA51-015-Y
MIC-SA51-019-K
MIC-SA51-021-B
MIC-SA51-021-K
MIC-SA51-022
MIC-SA52-007-B
MIC-SA52-007-K
MIC-SA52-009-B
MIC-SA52-009-K
MIC-SA52-021-B
MIC-SA52-021-K
MIC-SA52-022
MIC-SA52-023-K
MIC-SA52-023-S
MIC-SA71-001
MIC-SA71-009-B
MIC-SA71-009-K
MIC-SA71-011-K
MIC-SA71-013-B
MIC-SA71-013-K
MIC-SA71-013-R
MIC-SA71-014
MIC-SA71-015-B
MIC-SA71-015-K
MIC-SA71-015-R
MIC-SA71-015-Y
MIC-SA71-019-K
MIC-SA71-021-B
MIC-SA71-021-K
MIC-SA71-022
MIC-SA72-007-B
MIC-SA72-009-B
MIC-SA72-009-K
MIC-SA72-021-B
MIC-SA72-021-K
MIC-SA72-022
MIC-SA72-023-K
MIC-SA72-023-S
MIC-SA91-014
MIC-SN20-007-B
MIC-SN20-007-K
MIC-SN20-007-N
MIC-SN20-009-B
MIC-SN20-009-K
MIC-SN20-011-K
MIC-SN20-013-B
MIC-SN20-013-K
MIC-SN20-013-R
MIC-SN20-015-B
MIC-SN20-015-K
MIC-SN20-015-R
MIC-SN20-015-Y
MIC-SN20-018-K
MIC-SN20-020-B
MIC-SN20-020-R
MIC-SN20-021-B
MIC-SN20-021-K
MIC-SN20U-007-B
MIC-SN20U-009-B
MIC-SN20U-011-K
MIC-SN20U-013-B
MIC-SN20U-013-K
MIC-SN20U-013-R
MIC-SN20U-015-B
MIC-SN20U-015-K
MIC-SN20U-015-R
MIC-SN20U-015-Y
MIC-SN20U-018-K
MIC-SN20U-021-B
MIC-SN20U-021-K
MIC-SS10P-001
MIC-SS20-007-B
MIC-SS20-007-K
MIC-SS20-007-N
MIC-SS20-009-B
MIC-SS20-009-K
MIC-SS20-011-K
MIC-SS20-013-B
MIC-SS20-013-K
MIC-SS20-013-R
MIC-SS20-015-B
MIC-SS20-015-K
MIC-SS20-015-R
MIC-SS20-015-Y
MIC-SS20-018-K
MIC-SS20-019-K
MIC-SS20-021-B
MIC-SS20-021-K
MIC-SS20P-009-B
MIC-SS20P-009-K
MIC-SS20P-011-K
MIC-SS20P-013-B
MIC-SS20P-013-K
MIC-SS20P-013-R
MIC-SS20P-015-B
MIC-SS20P-015-K
MIC-SS20P-015-R
MIC-SS20P-015-Y
MIC-SS20P-018-K
MIC-SS20P-019-K
MIC-SS20P-020-B
MIC-SS20P-020-K
MIC-SS20P-020-R
MIC-SS20P-021-B
MIC-SS20P-021-K
MIC-SS20U-009-B
MIC-SS20U-009-K
MIC-SS20U-011-K
MIC-SS20U-013-B
MIC-SS20U-013-K
MIC-SS20U-013-R
MIC-SS20U-015-B
MIC-SS20U-015-K
MIC-SS20U-015-R
MIC-SS20U-015-Y
MIC-SS20U-018-K
MIC-SS20U-021-B
MIC-SS20U-021-K
MIC-SS21-007-K
MIC-SS21-009-K
MIC-SS21-018-K
MIC-SS21-021-K
MIC-SS21P-007-K
MIC-SS21P-009-K
MIC-SS21P-018-K
MIC-SS21P-021-K
MIC-SS21P-022
MIC-SS21U-007-K
MIC-SS21U-009-K
MIC-SS21U-018-K
MIC-SS21U-021-K
MIC-SS21U-022
MIC-XM10TP-007-K
MIC-XR10X-009-B
MIC-XR10X-009-K
MIC-XR10X-011-K
MIC-XR10X-021-B
MIC-XR10X-021-K
MIC-XR8-006-D
MIC-XR8-006-F
MIC-XR8-007-B
MIC-XR8-007-K
MIC-XR9-007-B
MIC-XR9-007-K
MIC-XR9-009-B
MIC-XR9-009-K
MIC-XR9-011-K
MIC-XR9-013-B
MIC-XR9-013-K
MIC-XR9-013-R
MIC-XR9-015-B
MIC-XR9-015-K
MIC-XR9-015-R
MIC-XR9-015-Y
MIC-XR9-021-B
MIC-XR9-021-K
MIC-XR9A-013-B
MIC-XR9A-013-K
MIC-XR9A-013-R
MIC-XR9A-015-B
MIC-XR9A-015-K
MIC-XR9A-015-R
MIC-XR9A-015-Y
MIC-XR9C-013-B
MIC-XR9C-013-K
MIC-XR9C-013-R
MIC-XR9C-015-B
MIC-XR9C-015-K
MIC-XR9C-015-R
MIC-XR9C-015-Y
MIC-XRN8-013-B
MIC-XRN8-013-K
MIC-XRN8-013-R
MIC-XRN8-015-B
MIC-XRN8-015-K
MIC-XRN8-015-R
MIC-XRN8-015-Y
MIC-XRN8-022
MIC-XRN8P-013-B
MIC-XRN8P-013-K
MIC-XRN8P-013-R
MIC-XRN8P-015-B
MIC-XRN8P-015-K
MIC-XRN8P-015-R
MIC-XRN8P-015-Y
MIC-XRN8P-022
MIC-XRN9-009-B
MIC-XRN9-009-K
MIC-XRN9-011-K
MIC-XRN9-019-K
MIC-XRN9-021-B
MIC-XRN9-021-K
MIC-XRN9-022
MIC-XRN9P-009-K
MIC-XRN9P-011-K
MIC-XRN9P-019-K
MIC-XRN9P-021-B
MIC-XRN9P-021-K
MIC-XRN9P-022
MIC-XRN9PM-019-K
MIC-XRN9PM-021-B
MIC-XRN9PM-021-K
MIC-XRN9S-009-B
MIC-XRN9S-009-K
MIC-XRN9S-011-K
MIC-XRN9S-013-B
MIC-XRN9S-013-K
MIC-XRN9S-013-R
MIC-XRN9S-015-B
MIC-XRN9S-015-K
MIC-XRN9S-015-R
MIC-XRN9S-015-Y
MIC-XRN9S-019-K
MIC-XRN9S-021-B
MIC-XRN9S-021-K
MIC-XRN9S-022
MWYG2ZM/A
MWYM2ZM/A
MWYY2ZM/A
MX002ZM/A
MX022ZM/A
MX032ZM/A
MX062ZM/A
MX082ZM/A
MX092ZM/A
MX0F2ZM/A
MX0G2ZM/A
MXM72ZM/A
MXM82ZM/A
MY102ZM/A
MY112ZM/A
MY122ZM/A
MY152ZM/A
MY1C2ZM/A
MY1E2ZM/A
MY1G2ZM/A
WIAPIPH54N-02
WIAPIPH67N-02
XDSG0058