Facebook Pixel

Regulament cu privire la desfasurarea campaniei PRECOMANDA seria iPhone 15 + Voucher 250 LEI

(iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

 

I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI:
Organizatorul campaniei promotionale “PRECOMANDA seria iPhone 15" (iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max), este S.C. Mobino Enterprise S.R.L (desemnata in cele ce urmeaza sub titulatura ”Organizator”), societate comerciala organizata potrivit legii romane, cu sediul in Str. Drumul Gării Odăi, Nr. 1A, Etaj 3, camera 315B, Otopeni, jud. Ilfov, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub J23/2577/2022, cod unic de inregistrare RO43619664, reprezentata prin domnul Mantarau Silviu, in calitate de Administrator.
 
II. DURATA CAMPANIEI SI METODELE DE PLATA ACCEPTATE
1. Campania se desfasoara intre 30 ianuarie 2024, ora 10:00 - 30 martie 2023, ora 00:00.
2. Pentru produsele din aceasta campanie, mentionate la punctul XII, acceptam doar plata cu cardul, prin rate TBI sau prin transfer bancar. Nu acceptam plata Ramburs.
 
III. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania se va desfasura online pe mobino.ro in limita stocurilor disponibile.
 
IV. DREPTUL DE PARTICIPARE
La Campania poate participa orice persoana juridica si orice persoana fizica avand varsta minima de 18 ani (numita in continuare ”Participant”) care achizitioneaza de pe site-ul www.mobino.ro, cel putin un produs dintre cele mentionate la articolul XIII din prezentul regulament (“Produse Participante”), in limita stocurilor disponibile pe mobino.ro.
 
V. INFORMATII PRIVIND PRODUSELE IMPLICATE IN CAMPANIE
1.    Pentru a putea participa la campania promotionala, Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un produs dintre cele mentionate la articolul XIII din prezentul Regulament.
2.    In cazul plasarii unei comenzi pe mobino.ro, factura va fi emisa pe baza datelor furnizate de catre Participant in procesul de plasare a comenzii pe mobino.ro. Organizatorul nu este responsabil si nu poate fi tinut raspunzator pentru furnizarea de catre Participant a unor date incorecte, incomplete si/ sau false la momentul crearii contului si/sau la data plasarii comenzii si/sau la momentul facturarii la casa.
3.    Comenzile plasate in perioada mai sus mentionata, pentru produsele iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, vor fi livrare in termen maxim 90 zile (nouăzeci zile) lucratoare calculate de la finalul perioadei de precomanda, cu exceptia situatiilor de forta majora sau caz fortuit sau in situatia in care furnizorul intarzie livrarea produsului comandat, din motive independente de Mobino. Livrarea produsului se va realiza in limita stocului disponibil si in ordinea inregistrarii pre-comenzilor. Clientii care se afla in situatia mai sus mentionata, vor fi notificati despre intarzierea livrarii produslui comandat.

VI. REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit, online, pe mobino.ro.
 
VII. FORTA MAJORA
In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta va fi impiedicata.
 
VIII. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI
Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv in orice moment Campania, dar nu inainte de a informa publicul prin afisare online pe mobino.ro.
 
VIII. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei PRECOMANDA PRECOMANDA iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max.
Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Mobino prin:
1.    Trimiterea unui e-mail la adresa suport@mobino.ro.
2.    Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Str. Drumul Gării Odăi, Nr. 1A, Etaj 3, camera 315B, Otopeni, jud. Ilfov, Romania.
 
IX. TEMEIUL LEGAL
Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr. 333/2003 cuprinzand Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
 
X. CONTESTATII
Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa sau trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzeci si opt) de ore de la achizitie. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului mentionat nu va putea fi rezolvata pozitiv. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.
 
XI. ALTE REGLEMENTARI
In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa sa, Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.
 
XII. PRODUSE PARTICIPANTE
MTPH3RX/A, MTPA3RX/A, MTP53RX/A, MU7H3RX/A, MTPG3RX/A, MTP93RX/A, MTP43RX/A, MTPF3RX/A, MTP83RX/A, MTP23RX/A, MTPD3RX/A, MTP73RX/A, MU7D3RX/A, MTP13RX/A, MU783RX/A, MTPC3RX/A, MU7J3RX/A, MU7E3RX/A, MTP63RX/A, MTP03RX/A, MU793RX/A, MU7G3RX/A, MU1Q3RX/A, MU7C3RX/A, MU773RX/A, MU7K3RX/A, MU7F3RX/A, MU7A3RX/A, MU1G3RX/A, MU173RX/A, MU1P3RX/A, MU1F3RX/A, MU163RX/A, MU1M3RX/A, MU1D3RX/A, MU123RX/A, MU1J3RX/A, MU193RX/A, MU103RX/A, MU1H3RX/A, MTUV3RX/A, MU183RX/A, MU0Y3RX/A, MTV13RX/A, MTV73RX/A, MTVC3RX/A, MTVD3RX/A, MTV83RX/A, MTV43RX/A, MTUW3RX/A, MTUX3RX/A, MTV53RX/A, MTV93RX/A, MTVF3RX/A, MTVG3RX/A, MTVA3RX/A, MTV63RX/A, MTV03RX/A.

XIII. VOUCHER

Pentru oricare achizitie finalizata la unul din produsele participante primesti un voucher de 250 LEI pentru o achizitie viitoare pe mobino.ro.